raajjemv logo
ކޮވިޑް-19، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު
އިތުރު 125 މީހުން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 20،919ށް
 
އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނީ 179 މީހުން
 
އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދަކީ 2،595
 
މާލެ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވްވީ 103 މީހުން
ފާތިމަތު އުދުމާ
1,589
ކ. މާލެ |
8 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 22:46
މާމެންދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި އާއިލާގެ މީހުން ވިލިނގިލީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ގެންދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 125 މީހުން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 20،919ށް އަރައިފިއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 06:00ން ހޯމަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 06:00ށް 3،644 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާއިރު، ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ 125 މީހުންނެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 103 މީހުންނާއި އަތޮޅުތެރެއިން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި 9 މީހުންގެ އިތުރުން ރިސޯޓްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 3 މީހުންނެވެ.

މިވަގުތު 2،595 މީހުން ކޮވިޑް-19އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 179 މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެންނެވެ. އަދި ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 18،253 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު، ބަލީގައި 64 މީހުން ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްއެއް ފެނުނުތާ އަހަރެއް ވެފައިވާއިރު، އެޑްމިޓް ކުރަން ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2500ށް ވުރެ ގިނަކަމަށް ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުން ބުނެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދީފައިވަނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައިކަމަށްވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19އަށް އަދި އެހެނިހެން ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭން ތިބީ އެއް ބައެއްކަމަށާއި، ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާންދޭން ޖެހޭ ބަލިމީހުންގެ އަދަދު ދަށަށް ނުދާކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުންވެސް ދެމުން މި އަންނަނީ އެއް މެސެޖެއް ކަމަށާއި އެޗްޕީއޭއިން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާންމުކުރަމުންދާ ހުރިހާ އުސޫލެއްގެ އަސާސަކީ އެއް އަސާސެއްކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ނާސިރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން މި އަސާސްތަކަކީ ގައި ދުރުކަން ބެހެއްޓުމާއި، މާސްކުއެޅުމާއި ގިނަގިނައިން އަތް ދޮވެ، ސެނެޓައިޒްކުރުން ކަމަށް ނާސިރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19ގެ ތިން ވަނަ ރާޅާއި ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު، ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ ހަރުކަށިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ފަސް މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެއް ސަރަހައްދަކަށް އެއްވުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު ހާއްސަ ހުއްދައިގައި އަތޮޅުތެރެއަށް ދިއުމަށްވެސް ނެގެޓިވް ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި އިރުއޮއްސި ހަޔަކުން ފެށިގެން އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު، ރޭގަނޑު 11ން ފެށިގެން ބޭރުގައި މީހުން އުޅުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
100%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް