ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 07:11
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ
ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމް / ޕީއެންސީ
މި ސަރުކާރު ނުވެއްޓި އޮތީ އެޗްޕީއޭއާ ހެދި: އަބްދުއްރަހީމް
 
ކައުންސިލް އިންތިހާބު ޕީޕީއެމްއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު
 
ކޮވިޑް-19އޭ ކިޔައި ދައްކަނީ ހުސް ވާހަކަތަކެއް
 
އިދިކޮޅު ކެމްޕޭން ދެކެ ސަރުކާރުން ބިރުގަނޭ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން ބޭނުންކުރާ ތަނބަކީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އަށް ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރު ނުވެއްޓި އޮތީ އެޗްޕީއޭގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންއިން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވެ ކެމްޕޭން ކުރުމަށް މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ވެސް ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައިވާއިރު، ކެމްޕޭން އަލުން ރީލޯންޗުކުރުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެ ކޯލިޝަނުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ސަބަބުން ސަރުކާރު ބިރުގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ރާއްޖޭގައި އަނެއްކާ ގޯސްވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ދައްކަމުންދަނީ ދެކޮޅުނުޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި، އެއީ ޖަލްސާގެ ފަހުން ކުރިމަތިކުރުވައިގެން އުޅޭ ހުރަހެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19އަކީ މި ސަރުކާރުން ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުންކުރާ އުކުޅެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ ފަހުން ތަފާތު ގައިޑްލައިންތައް ނެރެމުން ގެންދަން ފެށި. އޭގެ ފަހުން އެޗްޕީއޭއަކީ މި ސަރުކާރުގައި ވިއްދާފައި ހުރި މުޑިއަކަށް ހެދި. މި ސަރުކާރު މިހާރު ނުވެއްޓި މި އޮތީ އެޗްޕީއޭގެ ސަބަބުން.
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

އަބްދުއްރަހީމް މިހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެޗްޕީއޭއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އެއްވެސް އުސޫލަކަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންއިން ބޯ ނުލަނބައެވެ. އެގޮތުން އާންމު ތަންތަނަށް އެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން ނެރެފައިވާ އެއްވެސް އުސޫލަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އެ ކޯލިޝަނުން ގެންދަނީ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު މާލެ ސަރަހައްދުގައި މުޒާހަރާކޮށް އެއްވުންތައް ބާއްވަމުންނެވެ. މި އެއްވުންތަކަށް މާބޮޑު ތަރުހީބެއް ނުލިބުނު ނަމަވެސް އެކަމަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާދެއެވެ.

ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19އާ މަތިކޮށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އިންތިހާބުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ އެކޮޅުން މިކޮޅަށް ދަތުރުކޮށް ހުރިހާ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނާ ވެސް ބައްދަލުކޮށް އެ ކޯލިޝަންގެ އަމާޒު ކިޔައިދީ ކެންޕޭން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހަމަ ހަމަ ކެންޕޭނެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށާއި، އެހެންވެ މިއީ އިންތިހާބު ބާއްވަން ވެސް ރަނގަޅު ހާލަތެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެނާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅިޔަސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ހިއްވަރަކަށް އަދި އަޒުމަކަށް ވެސް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ވެސް ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އިދިކޮޅަށް ކާމިޔާބުކޮށްދޭން ގޮވާލައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރުގައި އެމަނިކުފާނު ކޮއްދެއްވި ޚިދުމަތުގެ އަގަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ލޯގޯ ޖަހައިގެން ނިކުންނަ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިހާބުކުރުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
40%
0%
0%
0%
40%
20%
ކޮމެންޓް
7 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 08:25
ގުއިއްޒު
އެހެންވީމާ އެޗްޕީއޭ ވައްޓާލާ. އެއީ މާފަސޭހަ ކަމެއްނުން ދެއްތޯ؟