ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 07:19
ސިނޯވެކް ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ
ސިނޯވެކް ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ
ރޮއިޓަރސް
ސިނޯވެކް ވެކްސިން މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު
ސިނޯވެކު ވެކްސިނުން ބްރެޒިލް އިން ފެނުނު ކޮވިޑްގެ ވޭރިއަންޓަށް އެކަށީގެންވާ އަސަރެއްނުކުރޭ- ދިރާސާ
 
ސިނޯވެކް ވެކްސިނަކީ ބްރެޒިލްގެ އިތުރުން ޗައިނާ، އިންޑޮނޭޝިޔާ އަދި ތުރުކީގައިވެސް ޖަހަމުން އަންނަ ވެކްސިނެއް
 
އަށް މީހެއްގެ ގައިން ނެގި ޕްލާސްމާ ސާމްޕަލްތަކެއް ސެނޯވިކް ވެކްސިނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރި

ސިނޯވެކް ބައޯޓެކުން ކޮވިޑަށް އުފެއްދި ވެކްސިނުން ބްރެޒިލްގެ އައު ވޭރިއަންޓާ ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެންޓިބޮޑީ އުފައްދައިނުދޭކަމަށް ލެބޯޓްރީގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ކޮވިޑަށް ގިނަ ވެކްސިންތަކެއް އުފައްދާ ޖަހަން ފެށުމާ ހަމައަށް އައިތަނާ ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓަތަކެއް ފެންނަމުންދިޔުމާއެކު އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިންތަކުގެ އަސަރު އެ ވޭރިއަންޓަތަކަށް ނުކޮށްފާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ވަނީ އުފެދިފައެވެ.

ލެބޯޓްރީގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މިދިރާސާއާ ގުޅޭގޮތުން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ބުނެފައިވަނީ އަށް މީހެއްގެ ގައިން ނެގި ޕްލާސްމާ ސާމްޕަލްތަކެއް ސެނޯވިކް ވެކްސިނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހެދި ދިރާސާގައި ވެކްސިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ސައު ޕައުލޯ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ވޮޝިންގޓަންގެ ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިނުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މިދިރާސާގެ ނަތީޖާއިން ބްރެޒިލް އިން ފެނިފައިވާ އައު ވޭރިއަންޓުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެންޓިބޮޑީ އުފައްދައިނުދޭކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސިނޯވެކް ވެކްސިނަކީ ބްރެޒިލްގެ އިތުރުން ޗައިނާ، އިންޑޮނޭޝިޔާ އަދި ތުރުކީގައިވެސް ޖަހަމުން އަންނަ ވެކްސިނެކެވެ.

ކުރެވުނު ދިރާސާއިން ވެކްސިން ދީފައިވާ މީހުންނަށް އަލުން ވައިރަސް ޖެހިދާނެކަން ހޯދުނުނަމަވެސް، ސެނޯވެކް ވެކްސިން ދޭ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމު ކޮވިޑްގެ ސީރިއަސް ހާލަތަށް ދިޔުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭކަން ހޯދިފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ސެނޯވެކްގެ ސްޕޯކްސްމަން ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރ ސީޖީޓީއެން އަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓްތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން އެކުންފުނީގައި ހުރިކަމަށެވެ.

ބްރެޒިލްއިން ފެނިފައިވާ އައު ވޭރިއަންޓާއެކު އެގައުމުގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް