ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2021 | ބުދަ 15:35
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގެ ޓްރެއިން ސްޓޭޝަނެއް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަމުން ދަނިކޮށް
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގެ ޓްރެއިން ސްޓޭޝަނެއް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަމުން ދަނިކޮށް
ރޮއިޓަރސް
ވޫހާނުގައި ކޮވިޑް ފެތުރުގޮތް
ވޫހާންގައި ވައިރަސް ފެތުރުގޮތުގެ މައުލޫމާތު ސިއްރު ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ހާމަކުރަނީ
 
ހާމަކުރަން އުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑްގެ ދުވަސްވަރު ހިންގައިފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތައް ވެސް ފަޅާއަރާނެ

ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީއިން ފެނުނު ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް ފެތުރެން މެދުވެރިވި ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އެގައުމުގެ ފުލުހުންގެ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ސިއްރު ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ހާމަކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޗައިނާގެ ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ހެކަރުންގެ ޓީމަކުން ކޮވިޑްގެ ސިއްރު ލިޔެކިޔުންތައް ހާމަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، މި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެދުވަސްވަރު ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ގިނަ އަމަލުތަކެއް ވެސް ހާމަކުރާނެއެވެ.

ސީއެންއެން މީޑިއާއަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި ޗައިނާގެ ފުލުހަކު ބުނީ، މިއީ ކޮންމެހެންވެސް ދުނިޔެއަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، ކޮވިޑް ދުނިޔެއަށް ފެތުރުމުގައި ޗައިނާގެ އިހުމާލު ބޮޑު ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން އެމެރިކާގެ ވޮޝިންގޓަން މީޑިއާއިން ވެސް ވަނީ ކޮވިޑް ދުނިޔެއަށް ފެތުރުމުގައި ޗައިނާގެ އިހުމާލު ބޮޑު ކަމަށާއި، އެކަން ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި މިކަމުގައި ޗައިނާއިން ހަގީގަތް އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ވޮޝިންގޓަންއިން ވަނީ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ އިންޓެލިޖެންސްއިން ވެސް ވަނީ ޗައިނާއިން ކޮވިޑް ދުނިޔެއަށް ފެތުރުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ހަގީގަތް ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
16%
5%
11%
24%
8%
37%
ކޮމެންޓް
6 މާރޗް 2021 | ހޮނިހިރު 12:40
އަންތަރީސް
ލިޔުން ކިޔާ ނިމުނުއިރުވެ ސުރުޚީއަކާ ދިމައެއްނުވި ތިބުނާ ސިއްރު ޖަމިއްޔާ އިން ހާމާކުރި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުފެނުނު ބޯހަލާކު