raajjemv logo
ޖަރުމަން ކަޕް
މޮންޗެންގްލަޑްބަކް ބަލިކޮށް ޑޯޓްމުންޑް ސެމީއަށް
 
މޮންޗެންގްލަޑްބަކް އަތުން ޑޯޓްމުންޑް މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ޑޯޓްމުންޑުން މި މުބާރާތް އެންމެ ފަހުން ކާމިޔާބުކުރީ 2017 ވަނަ އަހަރު
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,292
ކ. މާލެ |
3 މާރޗް 2021 | ބުދަ 12:34
މޮންޗެންގްލަޑްބަކާއި ޑޯޓްމުންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޑޯޓްމުންޑް މޮޅުވީ 1-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޖަރުމަން ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ބޮރޫޝިއާ މޮންޗެންގްލަޑްބަކް ބަލިކޮށް ސެމީ ފައިނަލުން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑް ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

މޮންޗެންގްލަޑްބަކުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޑޯޓްމުންޑް މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލަނޑެއް ނުފެނުނު ނަމަވެސް، މި ހާފުގައި ލީޑު ނަގަން އެންމެ ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބިގެންދިޔައީ އާލިން ބްރައުޓް ހާލަންޑަށެވެ. އެކަމަކު ހުހަށް ހުރެ އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލާ އަމާޒުނުވެއެވެ. އަދި ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން އަށްވަނަ މިނެޓުގައި ހާލަންޑް ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް، އޭގެ ކުރިން މޮންޗެންގްލަޑްބަކުގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ހާލަންޑް ފައުލް ކުރުމުން ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފުރީ (ވީއޭއާރް) އިން އެ ލަނޑު ބަލައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.

އެކަމަކު މެޗުގެ 66 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑޯޓްމުންޑުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ކައުންޓަ އެޓޭކެއްގައި މާކޯ ރެއުސް ދިން ޕާހަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖޭޑަން ސަންޗޯއެވެ. މި މެޗުން ޑޯޓްމުންޑް މޮޅުވި ނަމަވެސް، އެ ޓީމުން މެޗު ނިންމާކަން ޖެހުނީ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުކޮންނެވެ. އެއީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އެ ޓީމުގެ މަހްމޫދު ދާއޫދަށް ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑެއް ދެއްކުމުންނެވެ.

މޮންޗެންގްލަޑްބަކް ބަލިކޮށް ޖަރުމަން ކަޕުގެ ސެމީއަށް ޑޯޓްމުންޑް ދަތުރުކުރިއިރު، ޑޯޓްމުންޑުން މި މުބާރާތް އެންމެ ފަހުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރެވެ. އަދި އެ ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތަރު ފަހަރު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް