raajjemv logo
ޓްވިޓާ
ވެކްސިންގެ ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާނަމަ ޓްވިޓާއިން ބޭން ކުރަނީ
 
ޓްވިޓާއިން ވަނީ ކޮވިޑްގެ ޚަބަރުތައް ފަތުރާ ފަރާތްތަކުން ތެދު ޚަބަރު ފެތުރުމަށް ބާރުއަޅާފައި
 
ޓްވިޓާއިން މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ އާންމުންގެ މެދުގައި ވެކްސިނާ މެދު ދޮގު ޚަބަރު ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ފަތުރާކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާތީ
އަތޫފް އާތިފް
1,514
ކ. މާލެ |
2 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 20:51
ޓްވިޓާ، އެކުންފުނިން އަންނަނީ ކޮވިޑްގެ ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅުއަޅަމުން
ސޯޝަލް މީޑިއާ

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާނަމަ ޓްވިޓާއިން ބޭން ކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޓްވިޓާއިން މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ އާންމުންގެ މެދުގައި ވެކްސިނާ މެދު ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާތީއެވެ. އެގޮތުން ޓްވިޓާއިން ވަނީ ވެކްސިނާ މެދު ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރައިގެން 8،400 ޓްވީޓް ޑިލީޓް ކޮށްފައި ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ޓްވިޓާއިން ބުނީ ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ވެކްސިނާ މެދު ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ވަގުތުން ޑިލީޓް ކުރުމަށް ނުވަތަ 12 ގަޑިއިރާއި 24 ގަޑިއިރާ ދެމެދު ވަގުތަކަށް ބޭން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ނިންމުން ނިންމީ ކޮވިޑުން ސަލާމަތްވުމަށް ގައުމުތަކުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި އާންމުންގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދާ ފަރާތްތައް މަދުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ޓްވިޓާއިން ވަނީ ކޮވިޑްގެ ޚަބަރުތައް ފަތުރާ ފަރާތްތަކުން ތެދު ޚަބަރު ފެތުރުމަށް ބާރުއަޅާފައެވެ. އަދި ވައިރަސްގެ ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ޓްވިޓާއިން ވަނީ ފިޔަވަޅުވެސް އަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް