raajjemv logo
ޖަރުމަން ލީގު
ބަޔާނާއި ޑޯޓްމުންޑަށް މޮޅެއް
 
ކޮލޯން އަތުން ބަޔާން މޮޅުވީ 5-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ބީލެފެލްޑް އަތުން ޑޯޓްމުންޑް މޮޅުވީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ކ. މާލެ |
ބަޔާނާއި ކޮލޯން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ބަޔާން މޮޅުވީ 5-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޖަރުމަން ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާއި، ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑުވެސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ބަޔާން މޮޅުވީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ކޮލޯން އަތުން 5-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ބަޔާނުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނެޓުގައި އެރިކް މެކްސިމް ޗޮޕޫ-މޯޓިން ވަނީ ބަޔާނަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. އަދި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ނިމުމުގެ ކުރިން 33 ވަނަ މިނެޓުގައި އިތުބާރު ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ވަނީ ބަޔާނަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު ކޮލޯނުން ލަނޑެއް ޖަހައި ފަރަގު ކުޑަކުރި ނަމަވެސް، 65 ވަނަ މިނެޓުގައި ލެވަންޑޯސްކީ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި، ބަޔާނަށް އަލުން ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. މި މެޗުގައި ލެވަންޑޯސްކީ ދެ ލަނޑު ޖެހިއިރު، މިއީ މި ސީޒަނުގެ ޖަރުމަން ލީގުގައި ލެވަންޑޯސްކީ ކާމިޔާބުކުރި 28 ވަނަ ލަނޑެވެ. މީގެ އިތުރުން މި މެޗުގައި ބަޔާނުން ކާމިޔާބުކުރި އަނެއް ދެ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ސާޖް ގްނަބްރީއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ބަޔާން އޮތީ ކުޅުނު 23 މެޗުން 52 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބޮރޫޝީއާ މޮންޗެންގްލަޑްބެކް އަތުން 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވި އާރްބީ ލައިޕްޒީގް އޮތީ ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި 23 މެޗުން 50 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބަޔާން އަތުން ބަލިވި ކޮލޯން އޮތީ ތާވަލުގެ 14 ވަނައިގައި 23 މެޗުން 21 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

ޑޯޓްމުންޑާއި ބީލެފެލްޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޑޯޓްމުންޑް މޮޅުވީ 3-0 ން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

މީގެ އިތުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޑޯޓްމުންޑް މޮޅުވީ އާމީނިއާ ބީލެފެލްޑް އަތުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ޑޯޓްމުންޑުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލަނޑެއް ނުފެނުނު ނަމަވެސް، ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ތިންވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މަހްމޫދު ދާއޫދެވެ. އަދި މެޗުގެ 58 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޖޭޑަން ސަންޗޯ ޑޯޓްމުންޑަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިންއިރު، 81 ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއިނާ ވަނީ އެ ޓީމުގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު ޑޯޓްމުންޑް އޮތީ ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި ކުޅުނު 23 މެޗުން ލިބުނު 39 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ޑޯޓްމުންޑް އަތުން ބަލިވި ބީލެފެލްޑް އޮތީ ތާވަލުގެ 16 ވަނައިގައި 22 މެޗުން 18 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް