ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 23:15
ކުޅުދުއްފުށީގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުން
ކުޅުދުއްފުށީގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނޭޝަން
ވެކްސިންޖެހި މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށް
 
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނޭޝަން ފަށާފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ އެއް ވަނަ ދުވަހު
 
މިހާތަނަށް 105،492 މީހުން ވަނީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައި
 
ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 6،073 މީހުން ވަނީ ވެކްސިން ޖަހާފައި

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު ލައްކަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ދައްކާގޮތުން ފެބްރުއަރީ 27ގެ ނިޔަލަށް 105،492 މީހުން ވަނީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހައިފައެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުން 72،872 މީހުން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާއިރު، އަތޮޅުތެރޭގެ އެކި ރަށްރަށުން މިހާތަނަށް 32،620 މީހުން ވަނީ ވެކްސިން ޖަހާފައެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 6،073 މީހުން ވެކްސިން ޖަހާފައިވެއެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން ވެކްސިން ޖެހި 3،147 މީހުންނާއި އަތޮޅުތެރޭގެ އެކި ރަށްރަށުން ވެކްސިން ޖެހި 2،926 މީހުންނެވެ.

ފެބްރުއަރީ އެއް ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވާއިރު، މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދަނީ ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. އެކި އުމުރުފުރާތަކަށް ބަހާލައިގެން ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ހައިރިސްކު ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ މީހުންނާއި ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއްދެއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސަައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ފަށާފައިވާއިރު، ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ވެކްސިން ޖެހޭނެ އިންތިޒާމްތައްވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ކުންފުނިތަކާއި ކުޅިވަރު ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނާއި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުން، ގުރޫޕު ވެކްސިނޭޝަނަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ހަތަރު ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގައިވެސް ހިމެނޭ މީހުން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމަށް ގުޅާނެ ވަކި އިދާރާއެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓުން އިސްނަގައިގެން ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ޖެހުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކުރަމުންދާއިރު، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން އެނދުމަތިވެފައިވާ މީހުންގެ ރައްކަލަކަށް އެފަދަ މީހުންގެ އެހީތެރިން ވެކްސިން ޖެހުން މުހިންމު ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ހަމައެކަނީ އެސްޓްރަޒެނެކާ އާއި އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާރސިޓީގެ ދިރާސާގެ މައްޗަށް އިންޑިއާގެ ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދާފައިވާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް