raajjemv logo
ކޮވިޑް-19
ބުދަ ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދު 124ށް
 
މުޅި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 19،162ށް އަރާފައި
 
މާލެ ސަރަހައްދުން 94 ކޭސް ފެނިފައިވޭ
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
1,563
ކ. މާލެ |
24 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުދަ 22:17
ރޭގަނޑު 6ން ފަތިހު 4ށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ
ރާއްޖެއެމްވީ

ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 124ށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސި ހަޔަކާ ބުދަ ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސި ހަޔަކާ ދެމެދު ނެގި 4،237 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 124 މީހުން ވަނީ ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ކޭސް ފެނިފައި ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުން 94 ކޭސް ފެނިފައިވާއިރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ފެނުނީ ފަސް ކޭސް އެވެ. އަދި ރިސޯޓުތަކުން 15 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މިއާއެކު މުޅި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 19،162ށް އަރާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 16،646 މީހުން ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު މިވަގުތު ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ 2،449 މީހުންނަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 162 މީހުންނަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ އެޑްމިޓްކޮށްގެންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ނިސްބަތުން ގިނައީ ޒުވާނުންނެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ފެންނަ ކޭސްތައް އިތުރުވެ އެ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޭސްތައް ރިޕޯޓް ކުރެވޭ މިންވަރު ވަނީ 100ން މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އަދި ކޭސްތައް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވާ އިރު، އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ 181 ކޭސްއެވެ. އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް ހުރީ ސްޓޭބަލް ވަރެއްގައި ކަމަށާއި، ދަށްވަމުން ނުދާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ރޭޓް ދަށްވުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ބަލީގެ ތިން ވަނަ ރާޅާއެކު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުކަށިކުރުމުން ނަތީޖާ ފެންނާނީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެތިން ހަފްތާ ފަހުން ކަމަށެވެ. މިވަގުތަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ލޮކްޑައުންއަކަށް ނުގޮސް ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކަމަށާއި، ފިޔަވަޅުތަކުން ވެސް ކޮންޓްރޯލް ނުވެއްޖެ ނަމަ ލޮކްޑައުން އަކަށް ދާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް އެޗްޕީއޭއިން ދީފައިވެއެވެ.

މާލޭގެ އިތުރަށް ރިސޯޓުތަކާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ވެސް ބަލި ފެތުރެމުން އަންނަ އިރު މިހާރު ވެސް އައްޑޫ ސިޓީއާއި ބައެއް އެހެން ރިސޯޓުތަކުން ވެސް ކޮވިޑް-19ގެ ކްލަސްޓަރތައް ފެނިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް