raajjemv logo
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ލާޒިއޯ ބަލިކޮށް ބަޔާން ކުއާޓާއާ ގާތަށް
 
ލާޒިއޯ އަތުން ބަޔާން މޮޅުވީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗު އޮންނާނީ މާޗު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ކ. މާލެ |
ލާޒިއޯ އާއި ބަޔާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ބަޔާން މޮޅުވީ 4-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ލާޒިއޯ ބަލިކޮށް، މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލާ ގާތަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް ޖެހިލައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބަޔާން މޮޅުވީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ބަޔާނުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ތިން ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗު ފަށައިގެން ނުވަވަނަ މިނެޓުގައި ބަޔާނަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އިތުބާރު ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީއެވެ. މި ލަނޑާއެކު ލެވަންޑޯސްކީ ވެފައިވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތާރީޚުގައި ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ލެވަންޑޯސްކީ ވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި 72 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ލެވަންޑޯސްކީގެ ލަނޑުން ބަޔާނުން ލީޑު ނެގިއިރު، މެޗުގެ 24 ވަނަ މިނެޓުގައި ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ޖަމާލް މުސިއާލާ ވަނީ ބަޔާނަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. މި ލަނޑާއެކު އުމުރުން 17 އަހަރުގެ މުސިއާލާ ވެފައި ވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލަނޑު ޖެހި އިންގްލެންޑުގެ އެންމެ ހަގު ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. އެކަމަކު އިންގްލެންޑުގެ ސީނިއާ ގައުމީ ޓީމަށް މުސިއާލާ އަދި މިހާތަނަށް މެޗެއް ކުޅެދީފައި ނުވާތީ، ޖަރުމަނާއި ސްކޮޓްލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީމާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އޭނާއަށް އެބައޮތެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ބަޔާނުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ޓީމުގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ލެރޯއި ސާނޭއެވެ. އަދި މެޗުގައި ބަޔާނުން ކާމިޔާބުކުރި ހަތަރުވަނަ ލަނޑަކީ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ދެވަނަ މިނެޓުގައި ލާޒިއޯގެ ފްރެންޗެސްކޯ އަޗާރްބީ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ހޮއަކިން ކޮރެއާ ވަނީ ލާޒިއޯގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ބަޔާން ފަސޭހަކަމާއެކު މޮޅުވިއިރު، ދެވަނަ ލެގުގައި މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރާ މެޗު އޮންނާނީ ބަޔާނުގެ ދަނޑުގައި އަންނަ މާޗު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް