raajjemv logo
ބެލެރިން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުން
ބެލެރިން ހޯދުމަށް ޕީއެސްޖީން އަނެއްކާވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ
 
އާސެނަލުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބެލެރިން ހުރީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް
 
ބެލެރިން ހޯދުމަށް ޕީއެސްޖީން 35 މިލިޔަން ޕައުންޑުގެ ބިޑެއް ހުށަހަޅާނެ
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,407
ކ. މާލެ |
23 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 15:15
އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ ޑިފެންޑަރު ހެކްޓާ ބެލެރިން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ ޑިފެންޑަރު ހެކްޓާ ބެލެރިން ހޯދުމަށް ޕީއެސްޖީން އަނެއްކާވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ޑިފެންޑަރު މިވަގުތު އާސެނަލުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހުރީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެކަމަކު އާސެނަލް ދޫކޮށްލަން ބެލެރިން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެއާއެކު މިދިޔަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާގައިވެސް ޕީއެސްޖީން ވަނީ ބެލެރިން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ ފަހަރު ބެލެރިން ގަތުމަށް ޕީއެސްޖީން 25 މިލިޔަން ޕައުންޑްގެ ބިޑެއް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، އާސެނަލުން އެ ބިޑް ބަލައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާގައި 35 މިލިޔަން ޕައުންޑުގެ ބިޑެއް ޕީއެސްޖީން ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ޔޫތު ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ ބެލެރިން ހޯދުމަށް ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، މީގެ ކުރިން އޭނާއަށް ބާސާއިންވެސް ވަނީ ފާރަލާފައެވެ. އަދި ޔުވެންޓަސް އާއި ބަޔާން މިއުނިކުންވެސް އަންނަނީ ބެލެރިންއަށް ފާރަލަމުންނެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ޔޫތު ޓީމަށް ކުޅުމަށްފަހު އާސެނަލުގެ ޔޫތު ޓީމާ 2011 ވަނަ އަހަރު ގުޅުނު ބެލެރިން، ސީނިއާ ޓީމަށް ކުޅެން ފެށީ 2013 ވަނަ އަހަރެވެ. އެއަށްފަހު އާސެނަލަށް މިހާތަނަށް 231 މެޗު ކުޅެދީފައިވާ ޑިފެންޑަރު ވަނީ އެ ޓީމާއެކު އެފްއޭ ކަޕް ތިން ފަހަރު އަދި އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް ތިން ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި ބެލެރިން ވަނީ ސްޕެއިނުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް މިހާތަނަށް ހަތަރު މެޗު ކުޅެދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް