raajjemv logo
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ލިވަޕޫލުގެ ދަނޑުގައި އެވަޓަނަށް ތާރީޚީ މޮޅެއް
 
ލިވަޕޫލް އަތުން އެވަޓަން މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ލިވަޕޫލާއި އެވަޓަނަށްވެސް ވަނީ 40 ޕޮއިންޓް ލިބިފައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,406
ކ. މާލެ |
21 ފެބްރުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 12:42
ލިވަޕޫލާއި އެވަޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އެވަޓަން މޮޅުވީ 2-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ވާދަވެރި ލިވަޕޫލުގެ ދަނޑުގައި އެވަޓަނުން ތާރީޚީ މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ލިވަޕޫލުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން އެވަޓަން މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއީ 1999 ވަނަ އަހަރަށްފަހު އެވަޓަނުން ލިވަޕޫލުގެ ދަނޑުގައި ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅެވެ.

އަދި މިއީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ލިވަޕޫލް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޖެހިޖެހިގެން ބަލިވި ހަތަރުވަނަ މެޗެވެ. މީގެ އިތުރުން ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުންވެސް ލިވަޕޫލް ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އެވަޓަނުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗު ފަށައިގެން ތިންވަނަ މިނެޓުގައި ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް ދިން ޕާހަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރިޗާލިސަންއެވެ. އޭގެ ފަހުން މި މެޗުގައި ލިވަޕޫލަށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ޖޯޑަން ހެންޑަސަނަށް އަނިޔާވެ، އޭނާ ބަދަލުކުރަން ޖެހުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ލިވަޕޫލުން ޑޮމިނޭޓުކުރި މި މެޗުގައި އެ ޓީމުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދި ނަމަވެސް، މެޗު ނިމެން ހަތް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އެވަޓަނުން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ގިލްފީ ސިގަޑްސަނެވެ. މިއީ އޭރިއާ ތެރެއިން އެވަޓަނުގެ ޑޮމިނިކް ކަލްވަޓް-ލެވިނަށް ލިވަޕޫލުގެ ޓްރެންޓް އަލެކްސަންޑަ-އާނޯލްޑް ކުރި ފައުލަކަށް ރެފުރީ ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު އެވަޓަނުން ވަނީ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ލިވަޕޫލާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ހަވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާއި ހަތްވަނައިގައި އޮތް އެވަޓަނަށްވެސް ވަނީ 40 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް