raajjemv logo
ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ވެކްސިން ޖެހުން
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ވެކްސިން ޖަހައިފި
 
ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނަށް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު
 
ކުއްލި ގޮތަކަށް ލީގު މެދުކަނޑާލަން ނިންމީ މި މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,340
ކ. މާލެ |
21 ފެބްރުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 00:02
ކުލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ފޯވާޑް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެކްސިން ޖެހުމަށްފަހު
އެފްއޭއެމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު އަލުން ފަށަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ލީގުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހައިފިއެވެ.

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު މެދުކަނޑާލަން ނިންމީ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް މާލެ ސިޓީގައި އިތުރުވުމާއެކު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ނެރުނު އައު އުސޫލުތަކާ ގުޅިގެން މި މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއާއެކު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ހުރިހާ ކުލަބަކުން ވަނީ ލީގު މެދުކަނޑާލުމުން ކުލަބުތަކާއި ކުޅުންތެރިންނަށް ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އަލުން ފަރިތަކުންތައް ފަށައި، ލީގު ފެށުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެއާއެކު ލީގު އަލުން ފެށުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފެށިއިރު، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނަށް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހަށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހައި ނިމިފައިވާކަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

ބައްސާމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި، ލީގު އަލުން ފެށުމަށްޓަކައި އިދާރާތަކުގެ އެންގުންތަކަށް ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އުންމީދަކީ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ލީގު އަލުން ފެށުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންދިޔުން ކަމަށްވެސް ބައްސާމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދެވަނަ ބުރުގެ މެދުތެރެއިން ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލިއިރު، އެޗްޕީއޭގެ ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން މި ސީޒަން ފަށާފައިވަނީ މދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ސީޒަން ފެށިއިރު، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން ފަށާފައިވަނީ އެ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ދެވަނަ ބުރުގެ މެދުތެރެއިން ލީގު މެދުކަނޑާލިއިރު، މިހާތަނަށް ލީގުގައި ވަނީ ޖުމްލަ 34 މެޗު ކުޅެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
25%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
25%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް