raajjemv logo
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ސައުތެމްޓަން އަތުން ޗެލްސީއަށް ޕޮއިންޓެއް
 
ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި ޗެލްސީ އޮތީ 43 ޕޮއިންޓާއެކު
 
ސައުތެމްޓަނާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,103
ކ. މާލެ |
20 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 20:17
ސައުތެމްޓަނާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ސައުތެމްޓަނާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

ސައުތެމްޓަނުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މި މެޗުން ޗެލްސީ މޮޅުވިއިރު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ތޯމަސް ޓުޗެލް ހަވާލުވި ފަހުން ކުޅުނު ހަ މެޗުންވެސް ޗެލްސީ ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ސައުތެމްޓަނުންނެވެ. މެޗުގެ 33 ވަނަ މިނެޓުގައި ނަތަން ރެޑްމޮންޑް ދިން ޕާހަކުން މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ދާދި ފަހުން ލިވަޕޫލުގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ސައުތެމްޓަނާ ގުޅުނު ފޯވާޑް ޓަކޫމީ މިނަމީނޯއެވެ.

އެކަމަކު ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ނުވަވަނަ މިނެޓުގައި ޗެލްސީން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މޭސަން މައުންޓެވެ. މިއީ އޭރިއާ ތެރެއިން މައުންޓަށް ސައުތެމްޓަނުގެ ޑެނީ އިންގްސް ކުރި ފައުލަކަށް ރެފުރީ ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ޗެލްސީ އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި ކުޅުނު 25 މެޗުން ލިބުނު 43 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ޗެލްސީއާ އެއްވަރުކުރި ސައުތެމްޓަން އޮތީ ތާވަލުގެ 13 ވަނައިގައި 24 މެޗުން 30 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް