raajjemv logo
ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުން
ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް އިންޑިއާއިން 40 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީއެއް
 
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރެވިގެންދާނެ
 
އިންޑިއާއިން ދޭ ލޯނު އެހީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސޮއިކުރާނެ
އިސްމާޢީލް ޝާހް
3,529
ކ. މާލެ |
20 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 17:37
މާލޭ އެކުވެނި ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. ސުބުރަމަންޔަން ޖައިޝަންކަރު
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އިންޑިއާއިން 40 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީއެއް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަ ކުރައްވާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލޭ އެކުވެނި ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. ސުބުރަމަންޔަން ޖައިޝަންކަރެވެ. ޑރ. ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅަކީ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

އިންޑިއާގެ އެހީގައި ދާދި ފަހުން ގާއިމުކުރި މާލޭ އެކުވެނި ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑރ. ޖައިޝަންކަރު ވިދާޅުވީ މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި މިހާރު ފަށާފައިވާ ކުޅިވަރު ދާއިރާގެ މަޝްރޫޢުތައް ފުރިހަމަވެގެންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީނުވާ މިންވަރަށް، އެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީވާނެ ކަމަށް ދާދި ފަހުން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވުމާއެކު، އެކަމުގައި އިންޑިއާއިން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ރާއްޖެއަށް ދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އިންޑިއާއިން 40 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީއެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސޮއިކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ލޯނު އެހީއަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދެވޭ އެހީއެއް ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މާލޭ އެކުވެނި ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

މީގެ އިތުރުން ޑރ. ޖައިޝަންކަރު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށްވެސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އެކި ދާއިރާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ކުރިއެރުވުމަށްވެސް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް އެ ގައުމުން ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ކޯޗުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ޗެންނާއީގައި ފެށިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އުންމީދަކީ އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑު މުބާރާތަކުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމު ފެނިގެންދިޔުން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އިންޑިއާއިން 40 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީއެއް ދޭއިރު، މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް އިންޑިއާއިން ވަނީ އެތައް ގޮތަކުން އެހީވެދީފައެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ 61 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ދީފައިވާއިރު، މާލޭ އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކުވެސް ތަރައްގީކުރީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގެ ދަށުންނެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގާއިމުކުރެވިގެންދާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް އެޅުމަށްވެސް ނިންމާފައިވަނީ އިންޑިއާއިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުތަކާއި އެތުލީޓުންގެ ތަމްރީނުތައް ހެދުމަށް އިންޑިއާއިން މީގެ ކުރިން ވަނީ އެތައް ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގެ ކުރިން، ސައުތު އޭޝިއާގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ތަމްރީނު ހަދާފައިވަނީވެސް އިންޑިއާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
33%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
33%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް