raajjemv logo
އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތް
އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން: ފައިނަލުގައި ޖޮކޮވިޗާއި މެޑްވެޑޭވްގެ ކުރިމަތިލުމެއް
 
މެޑްވެޑޭވް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ސިޓްސިޕާސް ބަލިކޮށްގެން
 
ޖޮކޮވިޗް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ކަރަޓްސޭފް ބަލިކޮށްގެން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,758
ކ. މާލެ |
20 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 10:08
އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ސާބިއާގެ ނޯވަކް ޖޮކޮވިޗް
އޭއެފްޕީ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ސާބިއާގެ ނޯވަކް ޖޮކޮވިޗާއި ރަޝިއާގެ ޑެނީލް މެޑްވެޑޭވް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޖޮކޮވިޗް ދަތުރުކުރީ ސެމީ ފައިނަލުގައި ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 114 ވަނައިގައި އޮތް ރަޝިއާގެ އަސްލާން ކަރަޓްސޭފް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުޅުނު ސެމީގެ މެޗުން ޖޮކޮވިޗް މޮޅުވީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. މި މެޗުގެ ސެޓުތައް ޖޮކޮވިޗް ގެންދިޔައީ 6-3، 6-4 އަދި 6-2 ންނެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގެ ފައިނަލަށް ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ޖޮކޮވިޗް ދަތުރުކުރިއިރު، އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް މި މުބާރާތް އަށް ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި މުބާރާތްވެސް ކާމިޔާބުކުރީ ޖޮކޮވިޗެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ރަޝިއާގެ ޑެނީލް މެޑްވެޑޭ

ފައިނަލުގައި ޖޮކޮވިޗާ ކުރިމަތިލާނީ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ރަޝިއާގެ ޑެނީލް މެޑްވެޑޭވެވެ. އޭނާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު ސެމީގެ މެޗުގައި ގްރީސްގެ ސްޓެފާނޯސް ސިޓްސިޕާސް އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން މޮޅުވެގެންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ ސެޓުތައް މެޑްވެޑޭވް ގެންދިޔައީ 6-4، 6-2 އަދި 7-5 ންނެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ފައިނަލުން މެޑްވެޑޭވް ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، އެންމެ ފަހުން އޭނާ ކުޅުނު 20 މެޗުންވެސް ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ. ފައިނަލުގައި ޖޮކޮވިޗާއި މެޑްވެޑޭވް ބައްދަލުކުރާއިރު، އެ މެޗު ކުޅޭނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެ ގަޑިން 13:30 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް