raajjemv logo
އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކަށް ރަޝިޔާއިން ވެކްސިން ދެނީ
ރަޝިޔާއިން އެފްރިކަން ޔޫނިއަން އަށް ވެކްސިންގެ 300 މިލިއަން ޑޯޒް ދެނީ
 
އެސަރަހައްދުގެ އަބާދީއަކީ 1.3 ބިލިއަން
 
އަމާޒަކީ ކުރިޔަށް އޮތް ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ 60 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުން
 
މެއި މަހު ވެކްސިންގެ ބައެއް ޑޯޒްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
3,167
ކ. މާލެ |
20 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 08:52
ރަޝިޔާއިން އުފައްދާފައިވާ ސްޕަޓްނިކް-ވީ ވެކްސިންގެ ސާމްޕަލެއް
އެންޑީޓީވީ

ރަޝިޔާއިން ކޮވިޑް-19ށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިން ކަމުގައިވާ ސްޕަޓްނިކް-ވީ ވެކްސިންގެ 300 މިލިއަން ޑޯޒް އާއި ވެކްސިން ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް އެފްރިކަން ޔޫނިއަން (އޭޔޫ)ގެ ވެކްސިން ޓާސްކް ޓީމުން ބުނެފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރަޝިއަން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު (އާރުޑީއައިއެފް)ން ބުނީ މިވެކްސިން މިއަހަރުގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން 12 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފްރިކަން ޔޫނިއަނަށް ލިބޭނެކަމަށެވެ. އަދި މެއި މަހު ވެކްސިންގެ ބައެއް ޑޯޒްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭ ވަރުވާނެ ކަމަށާއި އަދި ގިނައިން ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށޭވަރުވާނީ ޖޫން މަހުގައި ކަމަށް އާރުޑީއައިއެފުން ބުނެއެވެ.

އޭޔޫގައި 55 ގައުމު ހިމެނޭއިރު އެޖަމިއްޔާއިން އުންމީދުކުރަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ 60 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދެވޭވަރުވާނެ ކަމަށެވެ. އެސަރަހައްދުގެ އަބާދީއަކީ 1.3 ބިލިއަނެވެ. މުއްސަނދި ބައެއް ގައުމުތަކުން އެފްރިކާ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކަށް ވެކްސިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ނަމަވެސް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށިފައިވަނީ އެސަރަހައްދުގެ ވަރަށް މަދު ގައުމުތަކަށެވެ.

ރަޝިޔާއިން ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭނެކަން ހާމަކުރުމުން އޭޔޫން ވަނީ އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. އަދި މިފަދަ އެހީތެރިކަމާއެކު މިބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެވޭނެކަމަށް އޭޔޫން ބުނެއެވެ.

އޭޔޫން މީގެކުރިން ބުނެފައިވަނީ އެސްޓްރަޒެނިކާ އާއި ފައިޒަރ އަދި ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން އިން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިންތަކުގެ 270 މިލިއަން ޑޯޒް މިއަހަރު ތެރޭގައި އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކަށް ލިބޭނެކަމަށެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އޭޔޫގެ ވެކްސިން ޓީމުން ބުނެފައިވަނީ 270 މިލިއަން ޑޯޒް ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ޖަހާ ނިންމާނެކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާއިން އަންނަނީ އެގައުމުން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިންގެ އިތުރު ޑޯޒްތައް އުފެއްދުމަށް އިންޑިޔާ، ދެކުނު ކޮރެއާ އަދި ބްރެޒިލްގެ ކުންފުނިތަކާއެކު އެއްބަސްވުންތަކާއި ހަމައަށް އައިސްފައެވެ. އަދި ވެނެޒުޔޭލާ އާއި ހަންގޭރީ އަށް ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ދޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެފްރިކާ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އަލްޖީރިއާ އިން އަންނަނީ ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިން ޖަހަމުންނެވެ. އަދި ދެކުނު އެފްރިކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް މިހަފްތާތެރޭ ރަޝިޔާއިން ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް