raajjemv logo
ޖޯންސަންގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން
ޖޯންސަންގެ ވެކްސިނަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށައަޅައިފި
 
ޑަބްލިއުއެޗްއޯއަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަހުގެ ޓްރަޔަލްތަކުގެ ނަތީޖާ
 
ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންނަމަ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ހުއްދަ ހޯދުން މުހިންމު
 
ޖޯންސަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ހުއްދައަށް އެދިފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
3,418
19 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހުކުރު 22:22
ކ. މާލެ
ޖޯންސަން އިން އުފައްދާ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނުގެ ޖަހަންޖެހެނީ އެންމެ ޑޯޒެއް
ރޮއިޓަރސް

ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފެއްދި ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ އެމެޖެންސީ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖައްމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

ޖޯންސަންއިން ވަނީ ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންނަމަ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ހުއްދަ ހޯދުން މުހިންމު ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަހުގެ ޓްރަޔަލްތަކުގެ ނަތީޖާކަމަށް ޖޯންސަންއިން ބުނެއެވެ.

ޖޯންސަންގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނަށް އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދަންވެސް މިހާރު ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

މިވެކްސިންގެ އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތައް ދައްކާގޮތުން ވެކްސިނަކީ 66 އިންސައްތަ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ވެކްސިނަކަށްވާއިރު، ޖޯންސަން އިން ވަނީ އަލަށް ފެނިގެން އުޅޭ ވޭރިއަންޓްތަކަށް ވެސް މިވެކްސިން ޓެސްޓުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާގައި އުޅޭ ވޭރިއަންޓަށް މިވެކްސިން މަސައްކަތްކުރާވަރު 79 އިންސައްތަ ކާމިޔާބުއިރު، ލެޓިން އެމެރިކާގައި އުޅޭ ވޭރިއަންޓްތަކަށް ވެކްސިން އަސަރުކުރާވަރު ދައްކަނީ 66 އިންސައްތައެވެ. އަދި ސައުތު އެފްރިކާގެ ވޭރިއަންޓަށް ވެކްސިން އަސަރުކޮށްފައި ވަނީ 57 އިންސައްތައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް