raajjemv logo
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޓޮޓެންހަމް އަތުން ލިވަޕޫލަށް މުހިންމު މޮޅެއް
 
ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި ލިވަޕޫލް އޮތީ 37 ޕޮއިންޓާއެކު
 
ޓޮޓެންހަމް އަތުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,826
ކ. މާލެ |
29 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 03:46
ޓޮޓެންހަމާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ 3-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް މުހިންމު މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ.

ޓޮޓެންހަމުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗު ފަށައިގެން ދެވަނަ މިނެޓުގައި ލިވަޕޫލުގެ ސަޑިއޯ މާނޭއަށް ވަނީ މުޅިން ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އަދި އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން ޓޮޓެންހަމުގެ ސޮން ހުއެން-މިން ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް، އޭނާ އޮފްސައިޑް ކަމަށް ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފުރީ (ވީއޭއާރް) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި މެޗުގައި ލިވަޕޫލުން ލީޑު ނަގާފައިވަނީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައެވެ. މާނޭ ދިން ޕާހަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރޮބާޓޯ ފިރްމީނޯއެވެ. އަދި ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ދެވަނަ މިނެޓުގައި ޓްރެންޓް އަލެކްސަންޑަ-އާނޯލްޑް ވަނީ ލިވަޕޫލަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ޕިއެރޭ-އެމީލް ހޮއިބިއޭ ވަނީ އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއަކުން ލަނޑެއް ޖަހައި، ޓޮޓެންހަމަށް ފަރަގު ކުޑަކޮށްދީފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން މި މެޗުގައި ލިވަޕޫލުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، އެ ޓީމުން ވަނީ ދެވަނަ ހާފުގައި ގިނަ ހަމަލާތަކެއްވެސް އުފައްދާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 56 ވަނަ މިނެޓުގައި މުޙައްމަދު ސަލާހު ލިވަޕޫލަށް ލަނޑެއް ޖަހައިދިން ނަމަވެސް، އޭގެ ކުރިން ފިރްމީނޯގެ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުމުން ވީއޭއާރުން އެ ލަނޑު ބަލައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ 65 ވަނަ މިނެޓުގައި އާނޯލްޑް ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައަކުން މާނޭ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ލިވަޕޫލަށް އަލުން ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު ލިވަޕޫލް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި ކުޅުނު 20 މެޗުން ލިބުނު 37 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެއްވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް 19 މެޗުން 41 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ދެވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް 20 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 40 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ލިވަޕޫލް އަތުން ބަލިވި ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައި 19 މެޗުން 33 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް