raajjemv logo
ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޓީސީ ބަލިކޮށް ދަ ގްރާންޑޭ ދެވަނައަށް
 
ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް ދަ ގްރާންޑޭ ޖެހިލީ 15 ޕޮއިންޓާއެކު
 
ޓީސީ އަތުން ދަ ގްރާންޑޭ މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,132
ކ. މާލެ |
28 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 19:04
ދަ ގްރާންޑޭ އާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ދަ ގްރާންޑޭ މޮޅުވީ 2-1 ން
އެފްއޭއެމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ޖެހިލައިފިއެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުން ދަ ގްރާންޑޭ މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ދަ ގްރަންޑޭއިން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗު ފަށައިގެން އަށްވަނަ މިނެޓުގައި ދަ ގްރާންޑޭއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ޔަސްފާދު ހަބީބް (މުލަކޭ) އެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ 22 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓީސީން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބިދޭސީ ފޯވާޑް މެލްކަމް ކަސިއަސް ސްޓެވާޓެވެ. މިއީ އޭރިއާ ތެރެއިން މެލްކަމަށް ދަ ގްރާންޑޭގެ ގޯލްކީޕަރު އިޔާން އަބްދުލް އަލީމް ކުރި ފައުލަކަށް ރެފުރީ ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ.

އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 31 ވަނަ މިނެޓުގައު އޭރިއާ ތެރެއިން ދަ ގްރާންޑޭގެ މުލަކޭއަށް ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، މުލަކޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ޓީސީގެ ގޯލްކީޕަރު މަމަދޯފް އާޒާދު ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ސަޚާއު މުޙައްމަދު ވަނީ ދަ ގްރާންޑޭއަށް އަލުން ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. މިއީ ޓީސީގެ ގޯލްކީޕަރު ބޯޅަ ދިފާއުކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާއަށް ހެދުނު ގޯހަކުން ވަން ލަނޑެކެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ޓީސީން ކުޅުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، މެޗުގެ 62 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ނިޝާމް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވަނީ އޭރިއާ ބޭރުން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. އެކަމަކު އެ ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ޓީސީގެ ކެޕްޓަން މުޙައްމަދު އައްޒާމް ގޯލާ އަމާޒުކޮށް ހަމަލާއެއް އުފެއްދި ނަމަވެސް، އެ ހަމަލާ ދަ ގްރާންޑޭގެ ގޯލްކީޕަރު ވަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މި ހާފުގައި ލީޑު ފުޅާކުރުމަށް ދަ ގްރާންޑޭއަށް އެންމެ ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނީ މެޗުގެ 84 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. އެކަމަކު އެ ޓީމުގެ ތޮލާލް ނަސީރު ހުހަށްހުރެ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލާ އަމާޒުނުވެއެވެ. އަދި އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން ޓީސީގެ ބިދޭސީ ޑިފެންޑަރު ޔޮގެންދަރަން ޑަކްސަން ބޮލުން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލި ނަމަވެސް، ދަ ގްރާންޑޭގެ ގޯލްކީޕަރު ވަނީ ހުށިޔާރުކަމާއެކު އެ ހަމަލާ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މެޗަށްފަހު ދަ ގްރާންޑޭގެ ކޯޗު އިސްމާޢީލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނީ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޓީސީ އަތުން މޮޅުވި މެޗުގައި ދެއްކި ވަރުގެ ކުޅުމެއް މި މެޗުގައި ނުދެއްކުނީ ސަބަބުތަކެއް މެދުވެރިވެގެން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެޗަށް ނުކުތީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދަން ކަމަށާއި، އެކަން ހާސިލުވުމުން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށްވެސް އިންމަ ބުންޏެވެ.

މި މެޗާ ކުރިމަތިލިއިރު ޓީސީގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ވަނީ އިސްތިއުފާދީފައެވެ. އެހެންކަމުން މި މެޗުގައި ޓީސީއަށް އިރުޝާދުދިނުމަށް ބެންޗުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ އެ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަޙްސަން ރަޝީދެވެ. މި މެޗަށްފަހު އަޙްސަން ބުނީ މެޗަށް ތައްޔާރުވަމުންއައީ ޝާޒްއާއެކު ކަމަށާއި، ކުއްލިއަކަށް އޭނާ ނުލައި މެޗަށް އައިސް ރަނގަޅަށް ކުޅެން އުނދަގޫވި ކަމަށެވެ.

ޓީސީ އަތުން ހޯދި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް ދަ ގްރާންޑޭ ޖެހިލީ ކުޅުނު އަށް މެޗުން ލިބުނު 15 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެއްވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނަށް އަށް މެޗުން 18 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ތިންވަނައަށް ވެއްޓުނު ކުލަބު ވެލެންސިއާއަށް އަށް މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 12 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ދަ ގްރާންޑޭ އަތުން ބަލިވި ޓީސީ އޮތީ ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި އަށް މެޗުން ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް