raajjemv logo
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ފުލުގައި އޮތް ޝެފީލްޑް އަތުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ
 
ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 40 ޕޮއިންޓާ
 
ޝެފީލްޑް އަތުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,511
ކ. މާލެ |
28 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 12:19
ޔުނައިޓެޑާއި ޝެފީލްޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޝެފީލްޑް މޮޅުވީ 2-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފުލުގައި އޮތް ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައިވަނީ ޝެފީލްޑުންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 23 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ކީން ބްރަޔަންއެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ 64 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާ ވަނީ އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މި މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑްގެ ފަހަތުން ގިނަ ގޯސްތަކެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، ދެ ޓީމަށްވެސް މެޗުގައި ފަހުން ވަނީ ލީޑު ނަގަން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. އެކަމަކު 74 ވަނަ މިނެޓުގައި ޝެފީލްޑުން ވަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އެރި އޮލިވާ ބާކެވެ.

މި މެޗުން ބަލިވުމާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް އަލުން އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ޔުނައިޓެޑަށް ގެއްލުނުއިރު، އެ ޓީމު އޮތީ ދެވަނައިގައި ކުޅުނު 20 މެޗުން ލިބުނު 40 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެއްވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް 19 މެޗުން 41 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، މެޗު ހަމަކޮށްގެން އެއްވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ސިޓީއަށް އެބައޮތެވެ. އަދި ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރި ޝެފީލްޑް އޮތީ ތާވަލުގެ ފުލުގައި 20 މެޗުން އަށް ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ވުލްވްސް އާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު ވަނީ ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖހި އެއްވަރުވެފައެވެ. މި މެޗަކީ ޗެލްސީގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ތޯމަސް ޓުޗެލް ހަވާލުވިފަހުން އެ ޓީމުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް