raajjemv logo
އޮޑެގާޑް އާސެނަލަށް ބަދަލުވުން
ލޯނު އުސޫލުން އޮޑެގާޑް އާސެނަލަށް ބަދަލުވެއްޖެ
 
ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް އޮޑެގާޑް ކުޅޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
 
އޮޑެގާޑް އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ ލޯނު އުސޫލުން މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,843
ކ. މާލެ |
28 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 00:37
އާސެނަލާ ގުޅުނު ނޯވޭގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު މާޓިން އޮޑެގާޑް
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނޯވޭގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު މާޓިން އޮޑެގާޑް ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އާސެނަލަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

އުމުރުން 22 އަހަރުގެ އޮޑެގާޑް އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ ލޯނު އުސޫލުން މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށެވެ. ބުދަ ދުވަހުު އާސެނަލުން އޮޑެގާޑް އެ ޓީމަށް ބަދަލުވިކަން ހާމަކުރިއިރު، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް ކުޅޭ މެޗުގައި އޮޑެގާޑް ކުޅޭނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ލޯނު އުސޫލުން އޮޑެގާޑް އާސެނަލަށް ބަދަލުވިއިރު، 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް އޮޑެގާޑް ވަނީ ލޯނު އުސޫލުން އެކި ކުލަބުތަކަށް ކުޅެފައެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން ނެދަލެންޑްސްގެ ކުލަބުތަކަށް ކުޅުމަށްފަހު މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އޭނާ ކުޅެފައިވަނީ ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑަށެވެ.

އެކަމަކު މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު ރެއާލުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާނުގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ ކުލަބުން އޮޑެގާޑް އަނބުރާ ގެނައި ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް މި ސީޒަނުގައި އޭނާ ރެއާލަށް ކުޅެދީފައިވަނީ އެންމެ ނުވަ މެޗެވެ.

ރެއާލުގެ ސީނިއާ ޓީމާ 2015 ވަނަ އަހަރު ގުޅުނު އޮޑެގާޑް ލޯނު އުސޫލުން އާސެނަލާ ގުޅުނުއިރު، ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ސްޕެއިން މިޑްފީލްޑަރު ޑެނީ ސެބާޔޯސްވެސް އަންނަނީ ލޯނު އުސޫލުން އާސެނަލަށް ކުޅެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް