raajjemv logo
ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
ސަސް ބަލިކޮށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ހަތަރުވަނައަށް
 
ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ޖެހިލީ 11 ޕޮއިންޓާއެކު
 
ސަސް އަތުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,370
ކ. މާލެ |
28 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 00:03
ސަސް އާއި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ސަސް މޮޅުވީ 2-0 ން
އެފްއޭއެމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް ކުލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ދެ ލަނޑުވެސް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ހާފުގައެވެ. އެގޮތުން މެޗު ފަށައިގެން ހަތްވަނަ މިނެޓުގައި ސަސްގެ ޑިފެންޑަރު ޝާފިއު އަޙްމަދު ހެދި ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައި ފޯވާޑް ހަސަން ނަޒީމް (ޗޯޓު) ވަނީ ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ.

އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން މި ހާފުގައި ސަސްއިން ކުޅުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، މެޗުގެ އަށްވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ބިދޭސީ ފޯވާޑް ވިކްޓޯ ރޮޑްރިގޭޒް ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ގޯލްކީޕަރު ހަނީފް ސާގިބް ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ. އަދި މެޗުގެ 16 ވަނަ މިނެޓުގައި ސަސްގެ ޝާފިއު ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ވަނީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވެފައެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި މިޑްފީލްޑަރު ޚަލީލް ގަމާލް ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޒުވާން ފޯވާޑް އަބްދުﷲ ޔާމީން (ޔާނު) ވަނީ ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފާ ޚިލާފަށް ދެވަނަ ހާފުގައި ސަސްއިން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، އެ ޓީމުން ވަނީ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ސަސްގެ ރޮޑްރިގޭޒް ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ގޯލްކީޕަރު ދިފާއުކުރިއިރު، އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 61 ވަނަ މިނެޓުގައި ބިދޭސީ މިޑްފީލްޑަރު އަޓްސުޝީ ޔޮނެޒޭވާ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ވަނީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

އަދި މި މެޗުގައި ފަރަގު ކުޑަކުރަން ސަސްއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނީ މެޗު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އެގޮތުން ސަސްއަށް ޕެނަލްޓީއެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އެ ޓީމުގެ ހަސަން އަދުހަމް (ސަޑޭ) ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ގޯލްކީޕަރު ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މެޗަށްފަހު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ނިސްތާރު މުޙައްމަަދު ބުނީ މިއީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް 200 އިންސައްތަ ދީގެން ކުޅުނު މެޗެއް ކަމަށާއި، މިއީ ލީގުގައި ކުރިއަށްދާން ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް މުހިންމު ތިން ޕޮއިންޓް ކަމަށެވެ.

ސަސްގެ ކޯޗުކަމާ މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ހަވާލުވި ފަހުން އެ ޓީމު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިވިއިރު، އޭނާ ބުނީ ކުޅުމަށް ބަލާއިރު ޝަކުވާކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހާނެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނުއިރު އޭނާގެ ނަޒަރުގައި މަދުވެގެން ދެ ލަނޑުވަރު ޖެހެން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް މޯހަން ބުންޏެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ޖެހިލީ ކުޅުނު އަށް މެޗުން ލިބުނު 11 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން ބަލިވި ސަސް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައި އަށް މެޗުން އަށް ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް