raajjemv logo
ކޮވިޑް-19 ކޭސްތައް އިތުރުވުން
ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވަނީ، މާލެ ސަރަހައްދުން އެކަނި ވެސް 112 މީހުން ޕޮޒިޓިވް!
 
1366 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭ
 
101 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންދޭ
 
ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 3677 ސާމްޕަލްއެއް ނަގާފައިވޭ
އަމްނާ އިމާދު
3,260
ކ. މާލެ |
27 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 22:57
މަޖީދީ މަގު، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފަރުވާ ކުޑަ ނުކުރުމަށް ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން ދަނީ އިލްތިމާސް ކުރަމުން
ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19ށް އިތުރު 143 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00ން ބުދަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00ށް 143 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދުން 112 މީހުން، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުން 7 މީހުން، ހިންގަމުންދާ ރިސޯޓުތަކުން 24 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 3677 ސާމްޕަލްތައް ނަގާފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް 397،525 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. އަދި 101 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށާއި، 1366 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި 15،390 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވަނީ 13،966 މީހުންނެވެ. އަދި ބަލީގައި މަރުވެފައިވަނީ 51 މީހެކެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ކޭސްތައް ވަނީ މަދުވާން ފަށާފައެވެ. އަދި ޑިސެންބަރުމަހު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދު ވެގެންދިއުމާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތައް ދޭން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް ދިން ލުއިތަކާއެކު އާއްމު ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖެނުއަރީމަހުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުން ވަނީ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ 100ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.

ކޭސްތައް އިތުރުވެގެން ދިއުމާއި ގުޅިގެން ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އަދި ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ކަމަށްވާ މާސްކް އެޅުމާއި، އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަން ފަދަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދީފައިވާ ބައެއް ލުއިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް، ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ވަނީ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ.

އެގޮތުން 26 ޖެނުއަރީ 2021ން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 12:00ން ފަތިހު 4:00ށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު ހިންގަން ފަށާފައިވާއިރު، ފަތުރުވެރިން ފިޔަވައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ މީހުން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަރަންޓީންވާން ޖެއެވެ. އަދި މިދިޔަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޕާޓީތަކާއި ހަފްލާތަކާއި ރަސްމިއްޔާތުތައް ބޭއްވުމަށް ދިން ހުއްދަ ނިމުމަކަށް ގެނެސް، އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން ޚިދުމަތް ދޭ ވަގުތަށް ވެސް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސް އެފަދަ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ އެންމެ ފަހު ގަޑިއަކީ ރޭގަނޑު 11:30 ވަންދެންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 23 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް