raajjemv logo
މިޔަންމާގައި ވެކްސިންދޭން ފެށުން
މިޔަންމާގައި ވެކްސިންދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި
 
އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކްސިންދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ސިއްޙީ ޚީދުމަތްތެރިންނާއި ވޮލެންޓިއަރކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ސިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް
 
މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅި އާބާދީގައި ހިމެނޭ 54 މިލިއަން މީހުންނަށް ވެކްސިންދިނުމަކީ އަމާޒު
 
ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑިއާއިން އުފެއްދި ވެކްސިންގެ 1.5 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން އިންޑިއާއިން ވަނީ މިޔަންމާއަށް ހަދިޔާކޮށްފައި
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
3,047
ކ. މާލެ |
27 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 13:58
ބުދަ ދުވަހު މިޔަންމާގައި ވެކްސިންދިނުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ފަށާފައި
ރޮއިޓަރސް

މިޔަންމާގައި ކޮވިޑް-19ށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފިއެވެ.

މިޔަންމާގެ ސިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނީ، ބުދަ ދުވަހު ވެކްސިންދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވާ އިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކްސިންދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި ވޮލެންޓިއަރކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ސިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކަމަށެވެ. މިޔަންމާގައި ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާފައިވާ އިރު، ބޭނުން ކުރަމުން ދަނީ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކުރި އެސްޓްރަޒެނިކާ އޮކްސްފޯޑުގެ ވެކްސިނެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ ހަފުތާގައި އިންޑިއާގެ ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑިއާއިން އުފެއްދި ވެކްސިންގެ 1.5 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން އިންޑިއާއިން ވަނީ މިޔަންމާއަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. މިޔަންމާގެ އިތުރުން ވެސް އަވަށްޓެރި އެހެން ގައުމުތަކަށް ވެސް އިންޑިއާއިން ވަނީ ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

މިޔަންމާގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލެއްކަމަށްވާ ޓުން މިއިންޓް ވިދާޅުވީ ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުމުން ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށްވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައަށް ލުއިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިޔަންމާގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ރެކޯޑް ކުރެވޭ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ޓެސްޓް ކުރާ މިންވަރު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ފެންނަ މަންޒަރެއް ކަމަށް ކަމާ ބެހޭ އިދަރާތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިޔަންމާއިން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅި އާބާދީގައި ހިމެނޭ 54 މިލިއަން މީހުންނަށް ވެކްސިންދީ ނިންމުމަށެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި އެސްޓްރަޒެނިކާގެ 30 މިލިއަން ޑޯޒް ވެކްސިނަށް އޯޑަރު ޖަހާފައިވާ އިރު، ފެބްރުއަރީގެ ފުރަތަ ހަފްތާތެރޭގައި އިތުރު 2 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެގައުމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިންޑިއާއިން 1.5 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން މިޔަންމާއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ އިރު، ޗައިނާއިން ވެސް ވަނީ މި މަހުގެ ތެރެގައި 300،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން އެގައުމަށް ދޭނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް