raajjemv logo
އިޓާލިއަން ކަޕް
މިލާން ކަޓުވާލުމަށްފަހު އިންޓަ ސެމީއަށް
 
މި މެޗުގައި މިލާނުގެ އިބްރަހިމޮވިޗަށް ވަނީ ރަތް ކާޑެއް ދައްކާފައި
 
މިލާން އަތުމް އިންޓަ މޮޅުވީ ފަހަތުން އަރައި 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,918
27 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 10:35
ކ. މާލެ
އިންޓަ އާއި މިލާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އިންޓަ މޮޅުވީ 2-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ކުއާޓާފައިނަލުގައި ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން ބަލިކޮށް، ސެމީފައިނަލަށް އިންޓަ މިލާން ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން އިންޓަ މޮޅުވީ ފަހަތުން އަރައި 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައިވަނީ މިލާނުންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 31 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ޒްލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗެވެ. އޭގެ ފަހުން މި މެޗުގައި އިބްރަހިމޮވިޗާއި، އިންޓަގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫއާ ދެމެދު ދަނޑުމަތީގައި ތަކުރާރުކޮށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކުރިއިރު، ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވަނީ ރީނދޫ ކާޑު ދައްކާފައެވެ.

މެޗުގައި މިލާނަށް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވީ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން 13 ވަނަ މިނެޓުގައި އިބްރަހިމޮވިޗަށް ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑެއް ދެއްކުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އިބްރަހިމޮވިޗަށް ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑެއް ދެއްކީ އިންޓަގެ އަލެކްސަންޑަ ކޮލަރޯވަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެއާއެކު އިންޓައިން ވަނީ މެޗުގެ 71 ވަނަ މިނެޓުގައި ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލުކާކޫއެވެ. މިއީ އޭރިއާ ތެރެއިން އިންޓަގެ ނިކޯލޯ ބަރެއްލާއަށް މިލާނުގެ ރަފައެލް ލެއާއޯ ކުރި ފައުލަކަށް ރެފުރީ ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ. އަދި މި މެޗުން އިންޓަ މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު އިތުރު ވަގުތުގައި ހިލޭ ޖެހުމަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަންއެވެ.

މިލާން ކަޓުވާލުމަށްފަހު އިންޓަ ސެމީއަށް ދަތުރުކުރިއިރު، ސެމީގައި އިންޓަ ނުކުންނަން ޖެހޭނީ ކުއާޓާގައި ސްޕަލް އާއި ޔުވެންޓަސް ބައްދަލުކުރާ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް