raajjemv logo
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ވެސްޓް ބްރޮމް ބަލިކޮށް ސިޓީ އެއްވަނައަށް
 
ސައުތެމްޓަން އަތުން އާސެނަލް މޮޅުވީ ފަހަތުން އަރައި 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ވެސްޓް ބްރޮމް އަތުން ސިޓީ މޮޅުވީ ފަސޭހަކަމާއެކު 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,238
ކ. މާލެ |
27 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 10:16
ވެސްޓް ބްރޮމާއި ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވީ 5-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވެސްޓް ބްރޮމް ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޖެހިލައިފިއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވީ ފަސޭހަކަމާއެކު 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ސިޓީން ވަނީ ހަތަރު ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗު ފަށައިގެން ހަވަނަ މިނެޓުގައި އިލްކާއި ގުންޑޮގާން ސިޓީއަށް ލީޑު ނަގައިދިންއިރު، މެޗުގެ 20 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔާއޯ ކަންސޭލޯ ވަނީ ސިޓީއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 30 ވަނަ މިނެޓުގައި ގުންޑޮގާން ސިތީގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިންއިރު، އެ ޓީމުގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރިޔާދު މާރޭޒެވެ.

އަދި މި މެޗުގައި ސިޓީން ކާމިޔާބުކުރި ފަސްވަނަ ލަނޑު ފެނިގެންގޮސްފައިވަނީ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން 12 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރަހީމް ސްޓާލިންއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ސިޓީ އެއްވަނައަށް ޖެހިލީ ކުޅުނު 19 މެޗުން ލިބުނު 41 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ދެވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް 19 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 40 ޕޮއިންޓެވެ. އެކަމަކު ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން މޮޅުވެގެން އަލުން އެއްވަނައަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ޔުނައިޓެޑަށް އެބައޮތެވެ.

ސައުތެމްޓަނާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވީ 3-1 ން

މީގެ އިތުރުން ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން އާސެނަލުން ވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި ސައުތެމްޓަން އަތުން ފަހަތުން އަރައި 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ.

މި މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ސައުތެމްޓަނުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗު ފަށައިގެން ތިންވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ސްޓުއާޓް އާމްސްޓްރޯންގެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަސް މިނެޓު ފަހުން ނިކޮލަސް ޕެޕޭ ވަނީ އާސެނަލަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މި މެޗުގައި އާސެނަލުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، އެ ޓީމުން ލީޑު ނަގާފައިވަނީ މެޗުގެ 39 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބުކާޔޯ ސާކާއެވެ. އަދި މެޗުގެ 72 ވަނަ މިނެޓުގައި އަލެކްސަންޑަ ލަކަޒޭޓް ވަނީ އާސެނަލަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު އާސެނަލް ވަނީ ލީގުގެ އަށްވަނައަށް ކުރިއަށް ޖެހިލާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމަށް 20 މެޗުން ވަނީ 30 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި އާސެނަލް އަތުން ބަލިވި ސައުތެމްޓަން އޮތީ ތާވަލުގެ 11 ވަނައިގައި 19 މެޗުން 29 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް