raajjemv logo
އޮޑެގާޑް އާސެނަލަށް ބަދަލުވުން
ލޯނު އުސޫލުން އޮޑެގާޑް އާސެނަލަށް ބަދަލުވަނީ
 
މީގެ ކުރިންވެސް ލޯނު އުސޫލުން އޮޑެގާޑް ވަނީ ގިނަ ކުލަބުތަކަށް ކުޅެފައި
 
އާސެނަލަށް ބަދަލުވާން އޮޑެގާޑް މިހާރު އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,989
ކ. މާލެ |
26 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 19:11
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނޯވޭގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު މާޓިން އޮޑެގާޑް
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނޯވޭގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު މާޓިން އޮޑެގާޑް ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އާސެނަލަށް ބަދަލުވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ލޯނު އުސޫލުން އާސެނަލަށް ބަދަލުވާން އުމުރުން 22 އަހަރުގެ އޮޑެގާޑް މިހާރު ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. އަދި ދާދި އަވަހަށް އޭނާ އާސެނަލާ ގުޅޭއިރު، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް ކުޅޭ މެޗުގައި އޮޑެގާޑަށް ކުޅެވޭނެ ކަމަށްވެސް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ލޯނު އުސޫލުން އޮޑެގާޑް އާސެނަލަށް ބަދަލުވާއިރު، 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް އޮޑެގާޑް ވަނީ ލޯނު އުސޫލުން އެކި ކުލަބުތަކަށް ކުޅެފައެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން ނެދަލެންޑްސްގެ ކުލަބުތަކަށް ކުޅުމަށްފަހު މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އޭނާ ކުޅެފައިވަނީ ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑަށެވެ.

އެކަމަކު މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު ރެއާލުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާނުގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ ކުލަބުން އޮޑެގާޑް އަނބުރާ ގެނައި ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް މި ސީޒަނުގައި އޭނާ ރެއާލަށް ކުޅެދީފައިވަނީ އެންމެ ނުވަ މެޗެވެ.

ރެއާލުގެ ސީނިއާ ޓީމާ 2015 ވަނަ އަހަރު ގުޅުނު އޮޑެގާޑަށް ޔޫރަޕުގެ ގިނަ ކުލަބުތަކުން ފާރަލަމުން އަންނައިރު، އޮޑެގާޑަކީ މުސްތަގުބަލުގައި ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ފިޔަ ޖަހާނެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް