raajjemv logo
ތޮއްޑޫ ޕްރީސްކޫލްގެ މުދައްރިސެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް
ތޮއްޑޫ ޕްރީސްކޫލްގެ މުދައްރިސެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
 
ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް ގެއަށް ފޮނުވާލުމަށް އަންގާފައިވޭ
 
ސާމްޕަލްތައް މާލެ ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ވަމުން
 
މިހާރު ދަނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން
ޝާމާ ޝުއައިބް
14,433
ކ. މާލެ |
26 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 18:19
އއ. ތޮއްޑޫ
ޓްރިޕްއެޑްވައިޒަރ

އއ. ތޮއްޑޫ ޕްރީސްކޫލުގައި ކިވައިދޭ މުދައްރިސަކު ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ތޮއްޑޫ ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަބްދުﷲ ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ މުދައްރިސަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވާކަމަށާއި މިހާރު ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދާކަމަށެވެ.

އަދި ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ ސާމްޕަލްތައް މާލެ ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުން ދާކަމަށެވެ.

ޝިފާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ މުދައްރިސް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން އެނގުނީ މާލެ އައިސް ރޯގާގެ އަލާމާތް ހުރުމާއިއެކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިހާރު ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް ގެއަށް ފޮނުވާލުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އަނެއްކާވެސް އިތުރުވާން ފަށާއިފައިވާއިރު އެޗްޕީއޭއާއި އަދި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ދަނީ އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލު ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
3%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
97%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
29 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 21:43
ވާނުވާ
އޭނަ ކަރަންޓީން އެއް ނުވޭތަ؟