raajjemv logo
މާޒިޔާ އާއި ވެލެންސިއާގެ މެޗު
މާޒިޔާ އާއި ވެލެންސިއާގެ މެޗުން ބަލިވާ ޓީމަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނެ: އާތީ
 
މާޒިޔާ އާއި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ގައި
 
ފުރަތަމަ ބުރުގައި މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި މެޗު ވަނީ އެއްވަރުވެފައި
 
މާޒިޔާ އެއްވަނައިގައި އޮތްއިރު، ވެލެންސިއާ އޮތީ ދެވަނައިގައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,974
ކ. މާލެ |
26 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 17:54
ކުލަބު ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު އާތީފް (އާތީ)
އެފްއޭއެމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާއި ކުލަބު ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރާއިރު، މި މެޗުން ބަލިވާ ޓީމަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމަށް ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު އާތީފް (އާތީ) ބުނެފިއެވެ.

ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމުނުއިރު، މާޒިޔާ އޮތީ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ކުޅުނު ހަތް މެޗުން ލިބުނު 15 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ދެވަނައިގައި އޮތް ވެލެންސިއާއަށް ހަތް މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 12 ޕޮއިންޓެވެ. ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާޒިޔާ އާއި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރާއިރު، ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހިއެވެ.

ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން އާތީ ބުނީ ލީގަށް ބަލާއިރު، ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެންމެ ކުރީގައި އޮތް ދެ ޓީމަކީ މާޒިޔާ އާއި ވެލެންސިއާ ކަމަށާއި، ބައެއް އެހެން ޓީމުތައް ފެނިގެންދިޔައީ ތަންކޮޅެއް ދަށްކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ޖެހޭއިރު، އެ ޓީމަކީ ލީގުގައި އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމު ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

އާތީ ބުނީ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާޒިޔާ އާއި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރާއިރު، މި މެޗުން ބަލިވާ ޓީމަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ދެވަނަ ބުރު ނިމެންދެން ޓީމުގެ މެނޭޖުމަންޓާއި، ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ސަޕޯޓަރުންވެސް ކެތްތެރިކަމާއެކު ތިބެންޖެހޭ ކަމަށްވެސް އާތީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި މާޒިޔާ އާއި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވިއިރު، އެ މެޗުގައި މާޒިޔާއަށް އިރުޝާދުދީފައިވަނީ އޭރުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) އެވެ. އެކަމަކު އެ މެޗަށްފަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޒާމްބެ ވަނީ މާޒިޔާގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދީފައެވެ.

ވެލެންސިއާ މެޗުގެ ކުރިން މާޒިޔާގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ރިސްޓޯ ވިޑަކޮވިޗް ބުނީ ލީގުގައި ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް މާޒިޔާއާ ބަލިކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ޓީމަކުންވެސް މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެނީ ޑިފެންސިން ގޭމެއް ކަމަށާއި، އެއީ އެ ޓީމަށް ކުރިމަތިވާ ބޮޑު ޗެލެންޖެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑު އޮތް ގޮތުން ޑިފެންސް ކުރަން ފަސޭހަވި ނަމަވެސް، ޕާސްތަކެއް ޖަހައި އެޓޭކެއް ކުރުމަށް ކުޅުންތެރިންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫވާ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

ވިޑަކޮވިޗް އިތުރަށް ބުނީ ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ޓީމުގައި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި، އަދި ކުޅުންތެރިއަކު ސަސްޕެންޝަނުގައިވެސް ނެތުމަކީ އޮތް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅެން އޮތް މެޗަކީ މާޒިޔާ އާއި ވެލެންސިއާގެ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުމެއް ފެނިގެންދާނެ މެޗެއް ކަމަށާއި، މި މެޗު މާޒިޔާއަށް ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާ އާއި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް