raajjemv logo
އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް
ވިކަމް ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ފަސްވަނަ ބުރަށް
 
ފަސްވަނަ ބުރުގައި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ އެވަޓަންއާ
 
ވިކަމް ވޮންޑަރާސް އަތުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,050
ކ. މާލެ |
26 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 10:44
ވިކަމް އާއި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވީ 4-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ހަތަރުވަނަ ބުރުގައި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ވިކަމް ވޮންޑަރާސް ބަލިކޮށް، ފަސްވަނަ ބުރުން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ ޖާގައެއް ހޯދައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވީ ފަހަތުން އަރައި 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައިވަނީ ވިކަމުންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 25 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ފްރެޑް އޮންޔޭޑިންމާއެވެ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން އިތުރު ވަގުތުގައި ވޭލްސްގެ ތަރި ގެރެތު ބޭލް ވަނީ ޓޮޓެންހަމަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މި މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމުން ލީޑު ނަގާފައިވަނީ މެޗު ނިމެން ހަތަރު މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އެގޮތުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މިޑްފީލްޑަރު ހެރީ ވިންކްސްއެވެ. އަދި އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން މިޑްފީލްޑަރު ޓަންގުއީ އެންޑޮމްބެލޭ ޓޮޓެންހަމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިންއިރު، އިތުރު ވަގުތުގައި އޭނާ ވަނީ ޓޮޓެންމުގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑުވެސް ޖަހާފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު އެފްއޭ ކަޕުގެ ފަސްވަނަ ބުރަށް ޓޮޓެންހަމް ދަތުރުކުރިއިރު، ފަސްވަނަ ބުރުގައި އެ ޓީމު ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ އެވަޓަންއާއެވެ. ފަސްވަނަ ބުރަށް އެވަޓަން ދަތުރުކުރީ ހަތަރުވަނަ ބުރުގައި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޝެފީލްޑް ވެންސްޑޭ އަތުން 3-0 ން މޮޅުވެގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް