raajjemv logo
ހުލުމާލެ ޕާކް ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތް: ޗެމްޕިއަންކަން ބަގީޗާ އާއި ޕޮލިހަށް
 
އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕޮލިސް ކުލަބުން ހޯދީ ދި ފައިވް ބަލިކުރުމަށްފަހު
 
ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބަގީޗާއިން ހޯދީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބު ބަލިކުރުމަށްފަހު
އަތޫފް އާތިފް
1,890
ކ. މާލެ |
25 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 19:01
ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ބަގީޗާ ޓީމު
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ހުލުމާލެ ޕާކް ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021" ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބަގީޗާއިން ހޯދިއިރު، އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕޮލިސް ކުލަބުން ހޯދައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ހުޅުމާލޭ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ފައިނަލް މެޗު ބަގީޗާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ސެޓުން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބު ބަލިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބުން 21-19 ން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނިކޮށް، ޖެހިގެން އައި ދެ ސެޓު ބަގީޗާއިން ވަނީ 21-11 އަދި 15-11 ން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕޮލިސް ކުލަބުން ހޯދީ ސީދާ ދެ ސެޓުން ދި ފައިވް ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. ވަރުގަދަ ސްކޮޑަކާއެކު ނުކުތް ޕޮލިސް ޓީމުގައި ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހައްވާ ރާޝިދާ އާއި، ފާތިމަތު ޒީނިޔާ އާއި، އައިމިނަތު ޝަހާ ޝާމިން އާއި، މަރިޔަމް ހަލީމުގެ އިތުރުން ފާތިމަތު ނުހާ ހިމެނުނެވެ.

އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ޕޮލިސް ކުލަބު

މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ބައިގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ހޯދީ އިސްމާއިލް ސާޖިދު (ކުޑަކާއްޓެ) އެވެ. އަދި އަންހެން ބައިގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދީ ޕޮލިސް ޓީމުގައި ހިމެނޭ ޒީނިޔާއެވެ.

މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފިރިހެން ނުވަ ޓިމާއި އަންހެން 10 ޓީމު ވާދަކުރިއެވެ. އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަނާއި އަންހެން ޑިވިޝަންވެސް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ދެ ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭގައި ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތެއް ބޭއްވިއިރު، މިއީ މި މުބާރާތް ބޭއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް