raajjemv logo
ޗެލްސީން ލަމްޕާޑް ވަކިކުރުން
ޗެލްސީގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ލަމްޕާޑް ވަކިކޮށްފި
 
ޗެލްސީގެ ކޯޗަކަށް ޓުޗެލް ގެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
 
ލަމްޕާޑް ވަކިކުރިއިރު، ޗެލްސީ އޮތީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ނުވަވަނައިގައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
6,687
ކ. މާލެ |
25 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 17:06
ޗެލްސީގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ވަކިކުރި ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޗެލްސީގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ޗެލްސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން އުމުރުން 42 އަހަރުގެ ލަމްޕާޑް ވަކިކުރިކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. ޗެލްސީގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ލަމްޕާޑް ވަކިކުރިއިރު، އޭނާ އެންމެ ފަހުން އެ ޓީމަށް އިރުޝާދުދިން މެޗަކީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އެފްއޭ ކަޕުގެ ހަތަރުވަނަ ބުރުގައި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ލޫޓަން ޓައުން އަތުން 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވި މެޗެވެ.

ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ލަމްޕާޑް ޗެލްސީގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ހަވާލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ޗެލްސީއާއެކު ލަމްޕާޑަށް ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ނަމަވެސް، މި ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅު ޗެލްސީން ވަނީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އެކަމަކު ފަހުން ފޯމު ގެއްލި ޗެލްސީގެ ކުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވިއެވެ. އެގޮތުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީ އޮތީ ތާވަލުގެ ނުވަވަނައިގައި ކުޅުނު 19 މެޗުން ލިބުނު 29 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

ޗެލްސީން ލަމްޕާޑް ވަކިކުރިއިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާގައި ލަމްޕާޑް ވަނީ އައު ހަތް ކުޅުންތެރިން ގެންނަން 220 މިލިޔަން ޕައުންޑަށް ވުރެން އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި އެ ޓްރާންސްފާގައި ޗެލްސީއާ ގުޅުނު ކައި ހަވާޓްޒް އާއި ޓިމޯ ވާނާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިފައިނުވާތީ، އެ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ވަނީ މީޑިއާގެ ޕްރެޝަރު ކުރިމަތިވެފައެވެ.

ޗެލްސީގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ލަމްޕާޑް ވަކިކުރިއިރު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ދާދި ފަހުން ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ވަކިކުރި ތޯމަސް ޓުޗެލް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް