raajjemv logo
ބޯޓު ވެއްޓި ކުޅުންތެރިން މަރުވުން
މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓި ބްރެޒިލް ކުލަބެއްގެ ރައީސާއި ހަތަރު ކުޅުންތެރިއަކު މަރުވެއްޖެ
 
މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުނީ ނައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ރަންވޭ ކަޓައިގެން ދިއުމުގެ ތެރޭގައި
 
ޕަލްމަސްގެ ރައީސާއި ހަތަރު ކުޅުންތެރިއަކު ދަތުރުކުރީ ބްރެޒިލުގެ ކަޕް މެޗެއް ކުޅުމަށް
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,945
25 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 15:18
ކ. މާލެ
ޕަލްމަސްގެ ރައީސާއި ހަތަރު ކުޅުންތެރިއަކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ކުޑަ މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓުނު ސަރަހައްދު
އޭއެފްޕީ

ބްރެޒިލުގެ ހަތަރުވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ކުލަބެއް ކަމަށްވާ ޕަލްމަސްގެ ރައީސާއި ހަތަރު ކުޅުންތެރިއަކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ކުޑަ މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓި، އޭގައި ދަތުރުކުރި އެންމެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ބްރެޒިލުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ބްރެޒިލުގެ ކަޕް މެޗެއް ކުޅުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ޓޮކަންޗީންސްއިން ފުރައިގެން ގޮޔާނިއާއަށް ދާން ޕަލްމަސްގެ ރައީސް ލޫކަސް މެއިރާ އާއި، އެ ޓީމުގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ލޫކަސް ޕްރަޒެޑޭސް އާއި، ހުއިލެރްމޭ ނޯއު އާއި، ރަނޫލޭ އަދި މާކަސް މޮލިނާރީ ގޮވައިގެން ފުރި ކުޑަ މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުނީ ނައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ރަންވޭ ކަޓައިގެން ދިއުމުގެ ތެރޭގައެވެ. އެއާއެކު ބޯޓު ވެއްޓުނުއިރު، އެ ފަސް މީހުންގެ އިތުރުން ބޯޓު ދުއްވަން އިން ޕައިލެޓް ވެގްނާވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ޓޮކަންޗީންސް އޭވިއޭޝަން އެސޯސިއޭޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުނީ ރަންވޭގެ ކޮޅަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކު ސަލާމަތް ނުވާ ކަމަށްވެސް މި ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. ބްރެޒިލުގެ ކަޕް މެޗެއް ކުޅުމަށް ޕަލްމަސްގެ ރައީސާއި ހަތަރު ކުޅުންތެރިއަކު ގޮޔާނިއާއަށް ދާން ފުރިއިރު، އެއީ 800 ކިލޯމީޓަރުގެ ރާސްތާއެއްގެ ދަތުރެކެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ޕަލްމަސްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މި ހިތްދަތި ވަގުތު ކުލަބުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި، އެ ކުޅުންތެރިންގެ އާއިލާތަކަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީއެއް ވެދޭނެ ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އެ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނަކީ މި ސީޒަނުގައި އެ ޓީމާ އަލަށް ގުޅުނު ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު ޕަލްމަސްގެ ރައީސާއި ހަތަރު ކުޅުންތެރިއަކު ގޮޔާނިއާއަށް ދާން ފުރީ ބްރެޒިލުގެ ކަޕުގެ ގަދަ 16 ގައި ރަށުންބޭރުގައި ވިލާ ނޯވާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗަށެވެ. އެކަމަކު މި ހާދިސާއާއެކު އެ މެޗު މިހާރު ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ.

މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ދިމާވި މައްސަލަ ބެލުމަށް ބްރެޒިލުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން މިހާރު ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. ބްރެޒިލުގެ ޓީމުތަކަށް މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓި ކުޅުންތެރިން މަރުވުމުގެ ހާދިސާތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ހިތްދަތި އެއް ހާދިސާ އަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު ކޮލަމްބިއާގެ އެތުލެޓިކޯ ނޭސިއަނަލްއާ ވާދަކުރުމަށް އެ ގައުމަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓި ބްރެޒިލްގެ ޝަޕެކޮއެންސޭގެ 19 ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން މަރުވި ހާދިސާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް