raajjemv logo
އޮޒިލް ފެނަބާޗޭއަށް ބަދަލުވުން
އާސެނަލުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލައި އޮޒިލް ފެނަބާޗޭއަށް ސޮއިކޮށްފި
 
އޮޒިލް ވަނީ ފެނަބާޗޭއާއެކު ތިން އަހަރާ ބައިގެ އެއްބެސްވުމެއް ހަދާފައި
 
އޮޒިލް އެންމެ ފަހުން އާސެނަލަށް މެޗެއް ކުޅެދިނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު
އިސްމާޢީލް ޝާހް
4,920
25 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 12:55
ކ. މާލެ
ފެނަބާޗޭގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އޮޒިލް ބައިވެރިވަނިކޮށް
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އާސެނަލާއެކު ހަދާފައި އޮތް އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށްފަހު، ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު މެސުޓް އޮޒިލް ތުރުކީގެ ފެނަބާޗޭއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ އޮޒިލް އާސެނަލުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލިއިރު، އޭނާ އެންމެ ފަހުން އެ ޓީމަށް މެޗެއް ކުޅެދިނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު ހަތްވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އަދި މި ސީޒަނުގެ އިނގިރޭސި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގާއި ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ސްކޮޑުންވެސް އޮޒިލް ވަނީ ބާކީކޮށްފައެވެ.

މި ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން އާސެނަލުން އޮޒިލް ދޫކޮށްލަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، އެއްބަސްވުން ނިމުމުގެ ކުރިން އާސެނަލް ދޫކޮށްލަން އޮޒިލް މީގެ ކުރިން ވަނީ ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. އެގޮތުން އޮޒިލް މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް އާސެނަލުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މީގެ ކުރިން ހަފުތާއަކު 350،000 (ތިން ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ޕައުންޑް ލިބޭ ގޮތަށެވެ.

ނަމަވެސް ދާދި ފަހުން އޮޒިލް ވަނީ އާސެނަލުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލައި ފެނަބާޗޭއަށް ސޮއިކޮށްފައެވެ. އަދި ވަނީ ފެނަބާޗޭއާއެކު ތިން އަހަރާ ބައިގެ އެއްބެސްވުމެއް ހަދާފައެވެ.

އާސެނަލުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށްފަހު އޮޒިލް ބުނީ އާސެނަލާއި، އެ ކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުންނަކީ އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިވާ ބައެއް ކަމަށާއި، އާސެނަލް ދޫކޮށްލަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ކެރިއަރުގައި ނިންމަން ޖެހުނު އެންމެ އުނދަގޫ އެއް ނިންމުން ކަމަށެވެ. އަދި އާސެނަލް ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް، އަބަދުވެސް އެ ކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނާނެ ކަމަށްވެސް އޮޒިލް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށް 2013 ވަނަ އަހަރު އާސެނަލާ ގުޅުނު އޮޒިލް އެ ކުލަބުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، އޭނާ ވަނީ އާސެނަލަށް ކުޅެދިން 254 މެޗުގައި 44 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި ވަނީ އާސެނަލާއެކު އެފްއޭ ކަޕް ތިން ފަހަރު އަދި ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް އެއް ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
83%
އުފާ ވެއްޖެ
17%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް