raajjemv logo
ކޮވިޑް-19، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު
ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓާ އިން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 83 އަށް
 
ދެއްވަދޫ މޮނިޓަރިންގައި އޮންނަތާ އެއް މަސް ވެއްޖެ
 
އާދިއްތަ ދުވަހު އެ ކްލަސްޓާގެ އިތުރު ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވި
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
2,762
25 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 05:09
ކ. މާލެ
ގއ. ދެއްވަދޫގެ މަންޒަރެއް
ގއ.ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް

ގއ. ދެއްވަދޫ އިން ފެނުނު ކޮވިޑް-19 ކްލަސްޓާ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 81ށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕިއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްއީއޯސީން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނުސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ކްލަސްޓާއާ ގުޅުން ހުރި ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ އެކު ކްލަސްޓާއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 83ށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދެއްވަދޫ އިން ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސް އެއް ފެނުނުތާ މިހާރު ވަނީ މަސްދުވަސް ވެފައެވެ. މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު 24ގައި އެ ރަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވީ ހަތަރު މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖެކެވެ. ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ތިބި އާއިލާއަކުން އެ ކުއްޖާ އެކަނި ޕޮޒިޓިވްވި އިރު އެންމެ ފުރަތަމަ އާއިލާ އަށް އެންގީ އެންމެން ނެގެޓިވް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ފަހުން ކުއްޖާ ޕޮޒިޓިވްކަން އެންގި އިރު ރަށު ތެރެއިން މީހުން އެ ކުއްޖާއާ ބައްދަލުވެ އުރާފައި ވެސް ވެއެވެ. އޭރު ބެލެވުނީ ބަލި ފެތުރުނީ ކުއްޖާގެ ކިބައިން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ފަހުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނިގޮތުގައި އެރަށުގައި ބަލި ފެތުރޭތާ ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައެވެ.

ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓާގެ 83 ކޭސްގެ ތެރެއިން އެރަށުން ފެނިފައި ވަނީ 73 ކޭސް އެވެ. ބާކީ ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން ހަތް މީހަކު ދާންދޫން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އަދި ލ. ފޮނަދޫއިން ހަތަރު މީހުންގެ އިތުރަށް ހުޅުމާލެ އިން ދެ މީހުން އަދި ގއ. ވިލިގިލިން ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް