raajjemv logo
އިޓާލިއަން ލީގު
ބޮލޯނިއާ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ކުރިއަށް
 
ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް ޔުވެންޓަސް ޖެހިލީ 36 ޕޮއިންޓާއެކު
 
ބޮލޯނިއާ އަތުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,265
ކ. މާލެ |
24 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 19:25
ޔުވެންޓަސް އާއި ބޮލޯނިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވީ 2-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިޓާލިއަން ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ބޮލޯނިއާ އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްއިން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައިވާއިރު، މެޗުގެ 15 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މިޑްފީލްޑަރު އާތޫރް މެލޯއެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާގައި ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ޔުވެންޓަސްއަށް ބަދަލުވިފަހުން އާތޫރް އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ.

އޭގެ ފަހުންވެސް މި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްއިން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގައި އެ ޓީމުން ލީޑު ފުޅާކޮށްފައިވަނީ މެޗުގެ 71 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ހުއާން ކުއަޑްރާޑޯ ނަގައިދިން ކޯނަރަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މި ސީޒަނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ވެސްޓަން މެކެނީއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ޔުވެންޓަސް ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް ޖެހިލީ ކުޅުނު 18 މެޗުން ލިބުނު 36 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ޔުވެންޓަސް އަތުން ބަލިވި ބޮލޯނިއާ އޮތީ ތާވަލުގެ 13 ވަނައިގައި 19 މެޗުން 20 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް