raajjemv logo
ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ވަރާން ބޭނުންވުން
ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ވަރާން ބޭނުންވޭ: ރިޕޯޓު
 
ރެއާލް ދޫކޮށްލައި އައު ތަޖުރިބާއެއް ކުރުމަށް ވަރާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
 
ރެއާލާއެކު ވަރާން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2022 ވަނަ އަހަރު
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,797
ކ. މާލެ |
24 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 18:55
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ރަފައެލް ވަރާން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލަން ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ރަފައެލް ވަރާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މިޑީއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

ފްރާންސްގެ ލެންސްއިން ކެރިއަރު ފެށި ވަރާން ރެއާލާ ގުޅުނީ 2011 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި 2017 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ ރެއާލުގެ އެއްބަސްވުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އާކޮށްފައެވެ.

ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ސީޒަން ނިމުމުން ރެއާލް ދޫކޮށްލަން އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ވަރާން ބޭނުންވެއެވެ. އަދި ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ވަރާން ބޭނުންވަނީ ކެރިއަރުގައި އައު ތަޖުރިބާއެއް ކުރުމަށް ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ވަރާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނިއިރު، މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ރެއާލަށް 344 މެޗު ކުޅެދީ، 15 ލަނޑު ޖަހާދީފައެވެ. އަދި ވަނީ އެ ޓީމާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގު ތިން ފަހަރު، ސްޕެނިޝް ކަޕް އެއް ފަހަރު، ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ތިން ފަހަރު، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހަތަރު ފަހަރު، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް ތިން ފަހަރު އަދި ފީފާ ކުލަބު ވޯލްޑް ކަޕް ހަތަރު ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފްރާންސްގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް މިހާތަނަށް 71 މެޗު ކުޅެދީފައިވާ ވަރާން އަކީ އެ ގައުމުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު، އެ ޓީމުގައި ހިމެނުނު މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

މި ސީޒަން ނިމުމުން ވަރާން ރެއާލް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަދި ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ސާޖިއޯ ރާމޯސްވެސް މި ސީޒަން ނިމުމުން އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެގޮތުން ރެއާލާއެކު ރާމޯސް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން މި ސީޒަން ނިމުމުން ހަމަވާއިރު، ދާދި ފަހުން އެ ކުލަބުން ހުށަހެޅި އައު އެއްބަސްވުމަށް ރާމޯސް ވަނީ ދެކޮޅުހަދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް