raajjemv logo
ޔުނައިޓެޑުގައި ވެން ޑަ ބީކުގެ ކުރިމަގު
ޔުނައިޓެޑުގައި ވެން ޑަ ބީކް ހުރީ އުފަލަކުން ނޫން: ސޯލްޝެއާ
 
ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެން ވެން ޑަ ބީކް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ސޯލްޝެއާ ބުނި
 
ވެން ޑަ ބީކް ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,739
ކ. މާލެ |
24 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 17:39
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑޮނީ ވެން ޑަ ބީކް
ގެޓީ އިމޭޖާސް

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑޮނީ ވެން ޑަ ބީކް ހުރީ އުފަލުން ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފިއެވެ.

އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ވެން ޑަ ބީކް ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު 35 މިލިޔަން ޕައުންޑުގެ އަގަކަށެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ޔުނައިޓެޑާއެކު ފަސް އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައެވެ. އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިތުރު އެއް އަހަރަށް ވެން ޑަ ބީކް ޔުނައިޓެޑުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ.

މީގެ ކުރިން އަޔަކްސްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ވެން ޑަ ބީކް ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވި ނަމަވެސް، ޔުނައިޓެޑުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން އޭނާއަށް މާ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އޭނާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެދީފައިވަނީ އެންމެ 21 މެޗެވެ. މީގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ 10 މެޗު އޭނާ ކުޅެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޔުނައިޓެޑުގައި ޖާޒީގައި ވެން ޑަ ބީކަށް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ އެންމެ ލަނޑެކެވެ.

ދާދި ފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ސޯލްޝެއާ ބުނީ ޔުނައިޓެޑުގައި ވެން ޑަ ބީކް ހުރީ އުފަލުން ނޫންކަން އޭނާއަށް އެނގޭ ކަމަށާއި، ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެން ވެން ޑަ ބީކުވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މި ވަގުތު ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ކަމަށާއި، ވެން ޑަ ބީކް ކުޅޭ ޕޮޒިޝަނަށް ކުޅޭ ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއްވެސް އެ ޓީމުގައި އެބަތިބި ކަމަށްވެސް ސޯލްޝެއާ ބުންޏެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ޓީމުން ފުރުސަތު ލިބުން މަދުވާ ސަބަބު ވެން ޑަ ބީކަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ ކަމަށާއި، އަދި އެކަމާ ދޭތެރޭ އޭނާ މިހާތަނަށް ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ފާޅުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށްވެސް ސޯލްޝެއާ ބުންޏެވެ. އަދި މިއީ ކެރިއަރުގައި ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށްވެސް ދިމާވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގްސްޓް މަހު އަޔަކްސް ދޫކޮށް ޔުނައިޓެޑަށް ވެން ޑަ ބީކް ބަދަލުވިއިރު، މީގެ ކުރިން އޭނާ ހޯދުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާއިންވެސް ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގައި ވެން ޑަ ބީކަށް މިހާތަނަށް އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނު ނަމަވެސް، މީގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ އަޔަކްސްގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން ވެން ޑަ ބީކް އަކީ އަޔަކްސްއިން 2018-2019 ވަނަ ސީޒަނުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދި ޓީމުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އަދި އަޔަކްސްއަށް ކުޅެދިން 175 މެޗު 41 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ވެން ޑަ ބީކް ވަނީ އެ ޓީމާއެކު 2018-2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނެދަލެންޑްސް ލީގުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް