raajjemv logo
އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް
އާސެނަލް ކެޓިއިރު، ސިޓީ ފަސްވަނަ ބުރަށް
 
ޗެލްޓްނަމް އަތުން ސިޓީ މޮޅުވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
އާސެނަލް އަތުން ސައުތެމްޓަން މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,033
ކ. މާލެ |
24 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 12:45
ސައުތެމްޓަނާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ސައުތެމްޓަން މޮޅުވީ 1-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އަދި މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމަށްވާ އާސެނަލް މުބާރާތުގެ ހަތަރުވަނަ ބުރުން ކަޓައިފިއެވެ.

މުބާރާތުގެ ހަތަރުވަނަ ބުރުން އާސެނަލް ކެޓީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ސައުތެމްޓަން އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މިއީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތް މެޗުގެ ތެރެއިން އާސެނަލް ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ސައުތެމްޓަން ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑަކީ މެޗުގެ 24 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލުގެ ޑިފެންޑަރު ގަބްރިއެލް މަގަޅާއެސް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ގޯލެކެވެ. މިއީ ސައުތެމްޓަންގެ ކައިލް ވޯކާ-ޕީޓާސް ނަގައިދިން ބޯޅަ ދިފާއުކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ.

އޭގެ ފަހުން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް މެޗުގައި ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، ދެ ޓީމުންވެސް ވަނީ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ. އެގޮތުން ނަތީޖާ އެއްވަރުކުރުމަށް ދެވަނަ ހާފުގައި އާސެނަލުގެ ޒުވާން ފޯވާޑް އެޑްވާޑް އެންކެޓިއޭ ފޮނުވާލި ހަމަލަ ސައުތެމްޓަނުގެ ގޯލްކީޕަރު ފްރޭޒާ ފޮސްޓާ ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ.

ޗެލްޓްނަމް އާއި ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވީ 3-1 ން

މީގެ އިތުރުން މި މުބާރާތުގެ ފަސްވަނަ ބުރުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޖާގައެއް ހޯދީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ހަތަރުވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެލްޓްނަމް ޓައުން އަތުން ފަހަތުން އަރައި 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ. މި މޮޅާއެކު ސިޓީން ވަނީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 10 މެޗުންވެސް މޮޅުވެފައެވެ.

ޗެލްޓްނަމުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލަނޑެއް ފެނިފައި ނުވާއިރު، ދެވަނަ ހާފުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ އެ ޓީމުންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 59 ވަނަ މިނެޓުގަައި ޗެލްޓްނަމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އަލްފީ މޭއެވެ.

އެކަމަކު ސިޓީން ފަހަތުން އަރައި އެ ޓީމު ކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލާފައިވަނީ މެޗުގެ ފަހު ވަގުތުގައެވެ. އެގޮތުން މެޗު ނިމެން ނުވަ މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ފިލް ފޯޑެން ސިޓީއަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދިންއިރު، އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް ވަނީ ސިޓީއަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. އަދި އިތުރު ވަގުތުގައި ސިޓީއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ފެރާން ޓޮރޭސްއެވެ.

މި މޮޅާއެކު މުބާރާތުގެ ފަސްވަނަ ބުރަށް ސިޓީ ދަތުރުކުރިއިރު، ފަސްވަނަ ބުރުގައި ސިޓީ ނުކުންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓް އަތުން 5-1 ން މޮޅުވި ސްވަންސީ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް