raajjemv logo
ލެރީ ކިންގް ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވުން
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ހޯސްޓް ލެރީ ކިންގް، ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ
 
ހިތުގެ ބައްޔާއި ގުޅިގެން ބޮޑު ސާޖަރީއެއް ހަދާފައިވޭ
 
ކިންގް އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދޭތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ
 
އޭނާއަކީ ކެންސަރަށްވެސް ފަރުވާކުރި ހައި ރިސްކު މީހެއް
ލައިޝާ އަހްމަދު
3,415
ކ. މާލެ |
23 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 18:27
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ހޯސްޓް ލެރީ ކިންގް- ލެރީ މަރުވެފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ހޯސްޓް ލެރީ ކިންގް، ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

ސްކައި ނިއުސްގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ލެރީ ކިންގް މަރުވެފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ސީއެންއެން އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ލެރީ ކިންގަށް ކޮވިޑް ޖެހި ލޮސް އެންޖަލަސްގެ ސެޑާސް ސިނާއި މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެމުން އަންނަތާ މިހާރު ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައެވެ.

އުމުރުން 87 އަހަރުގައި ލެރީ ކިންގަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާއިރު އޭނާއަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ހައިރިސްކް ޕޭޝަންޓެކެވެ. އެގޮތުން ބައިޕާސް ސާޖަރިއެއް ހަދައި ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށްވެސް އޭނާ ފަރުވާ ހޯދާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް 2019 ވަނަ އަހަރު ހިތުގެ ބައްޔާއި ގުޅިގެން ބޮޑު ސާޖަރީއެއް ހަދާފައިވާއިރު އޭނާ އަކީ ހަކުރުބައްޔަށްވެސް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ މީހެކެވެ.

ހިތުގެ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ފަހު އޭނާ ވަނީ "ލެރީ ކާޑިއެކް ފައުންޑޭޝަން" ނަމުގައި ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ނެތް މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ފައުންޑޭޝަނެއް ހުޅުވާފަ އެވެ.

ސީއެންއެންގެ ޓޯކް ޝޯވ "ލެރީ ކިންގް ލައިވް" 25 އަހަރު ހޯސްޓު ކުރުމަށް ފަހު އޭނާ ރިޓަޔާ ކުރީ 2010 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން 2012 ވަނަ އަހަރު އަނެއްކާ ވެސް "ލެރީ ކިންގް ނައު" ގެ ނަމުގައި ޓޯކް ޝޯވއެއް ފަށާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް