raajjemv logo
ފްރެންޗް ލީގު
މޮންޕެލިއޭ އަތުން ޕީއެސްޖީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
 
ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ޕީއެސްޖީ އޮތީ 45 ޕޮއިންޓާއެކު
 
މޮންޕެލިއޭ އަތުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,453
ކ. މާލެ |
23 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 11:08
ޕީއެސްޖީ އާއި މޮންޕެލިއޭ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ 4-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފްރެންޗް ލީގުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ މޮންޕެލިއޭ އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި މޮންޕެލިއޭއަށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވީ މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު ޖޯނަސް އޮމްލިންއަށް ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދެއްކުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފުރީ (ވީއޭއާރް) ބެލުމަށްފަހު އޭނާއަށް ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދެއްކީ ޕީއެސްޖީގެ ޒުވާން ތަރި ކީލިއަން އެމްބާޕޭއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެއާއެކު މެޗުގެ ބޮޑުބައި އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުކޮށް މޮންޕެލިއޭއިން ކުޅުނުއިރު، މެޗުގެ 34 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕީއެސްޖީން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެމްބާޕޭއެވެ.

އަދި މި މެޗުގައި ޕީއެސްޖީން ކާމިޔާބުކުރި އަނެއް ތިން ލަނޑު އެ ޓީމުން ޖަހާފައިވަނީ ހަތަރު މިނެޓުގެ ތެރޭގައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 60 ވަނަ މިނެޓުގައި ނޭމާ ޕީއެސްޖީއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިންއިރު، އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން މައުރޯ އިކާޑީ ވަނީ ޕީއެސްޖީގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ޕީއެސްޖީގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ޖަހއިދިނީ ފުރަތަމަ ލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިން އެމްބާޕޭއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ޕީއެސްޖީ އޮތީ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ކުޅުނު 21 މެޗުން ލިބުނު 45 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ލިލްއަށް 20 މެޗުން ވަނީ 42 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ޕީއެސްޖީ އަތުން ބަލިވި މޮންޕެލިއޭ އޮތީ ތާވަލުގެ 11 ވަނައިގައި 21 މެޗުން 28 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް