raajjemv logo
ޖަރުމަން ލީގު
ޑޯޓްމުންޑް ބަލިކޮށް މޮންޗެންގްލަޑްބަކް ކުރިއަށް
 
ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި މޮންޗެންގްލަޑްބަކް އޮތީ 31 ޕޮއިންޓާއެކު
 
ޑޯޓްމުންޑް އަތުން މޮންޗެންގްލަޑްބަކް މޮޅުވީ 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,439
ކ. މާލެ |
23 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 10:38
މޮންޗެންގްލަޑްބަކާއި ޑޯޓްމުންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން މޮންޗެންގްލަޑްބަކް މޮޅިވީ 4-2 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޖަރުމަން ލީގުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑް އަތުން ބޮރޫޝިއާ މޮންޗެންގްލަޑްބަކް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

މޮންޗެންގްލަޑްބަކުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވީ 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ކުރީކޮޅު މޮންޗެންގްލަޑްބަކުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގެ 11 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ނިކޯ އެލްވެޑީއެވެ. އެކަމަކު ހަ މިނެޓު ތެރޭ ޒުވާން ތަރި އާލިން ބްރައުޓް ހާލަންޑް ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑާއެކު ޑޯޓްމުންޑުން ވަނީ އެ ޓީމު ކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލާފައެވެ.

ހާލަންޑުގެ ލަނޑުތަކުން ޑޯޓްމުންޑުން ލީޑު ނެގި ނަމަވެސް، ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން މެޗުގެ 32 ވަނަ މިނެޓުގައި މޮންޗެންގްލަޑްބަކުން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފުރަތަމަ ލަނޑުވެސް ޖަހައިދިން އެލްވެޑީއެވެ. އަދި ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައި ރަމީ ބެންސެބައިނީ ވަނީ މޮންޗެންގްލަޑްބަކަށް އަލުން ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. އަދި މެޗުގައި މޮންޗެންގްލަޑްބަކަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިން ލަނޑު މެޗުގެ 78 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މާކަސް ތުރާމެވެ.

މި މޮޅާއެކު މޮންޗެންގްލަޑްބަކް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި ކުޅުނު 18 މެޗުން ލިބުނު 31 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ފަސްވަނައިގައި އޮތް ޑޯޓްމުންޑަށް 18 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 29 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް