raajjemv logo
ޑި ބްރޭނާއަށް އަނިޔާވުން
ޑި ބްރޭނާއަށް އަނިޔާވެ ހަ ހަފުތާއަށް ކުޅުމާ ދުރަށް
 
ސިޓީން ކުރިއަށް އޮތް ކުޅެން އޮތް 10 މެޗުގައި ޑި ބްރޭނާއަށް ނުކުޅެވޭނެ
 
ޑި ބްރޭނާއަށް އަނިޔާވީ އެސްޓަން ވިލާ އަތުން ސިޓީ މޮޅުވި މެޗުގައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,534
ކ. މާލެ |
23 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 10:03
މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބެލްޖިއަމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޑި ބްރޭނާ
ގެޓީ އިމޭޖާސް

މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބެލްޖިއަމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޑި ބްރޭނާއަށް އަނިޔާވެ ހަ ހަފުތާއަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެއެވެ.

އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ޑި ބްރޭނާއަށް އަނިޔާވީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 2-0 ން އެސްޓަން ވިލާ އަތުން ސިޓީ މޮޅުވި މެޗުގައެވެ. އެ މެޗުގައި ފަލަމަސްގަނޑަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން މެޗުގެ 59 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑި ބްރޭނާ ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި މެޗަށްފަހު ހެދި ޓެސްޓުތަކުން ޑި ބްރޭނާއަށް ލިބުނު އަނިޔާ ސީރިއަސް ކަމަށް އެ ކުލަބުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޑި ބްރޭނާއަށް ގިނަވެގެން ހަ ހަފުތާ ވަރު ގެއްލޭނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެންމެ އަވަހަށްވެސް ޑި ބްރޭނާއަށް ކުޅުމަށް އެނބުރި އާދެވޭނީ ހަތަރު ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސިޓީން ކުރިއަށް އޮތް ކުޅެން އޮތް 10 މެޗުގައިވެސް ޑި ބްރޭނާއަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

މި ވަގުތު ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ސިޓީ އޮއްވައި ޑި ބްރޭނާއަށް އަނިޔާވުމަކީ އެ ޓީމަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެކެވެ. އެގޮތުން އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޑި ބްރޭނާއަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަންނަ މަހު ހަތްވަނަ ދުވަހު ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ސިޓީ ކުޅޭ މެޗުގައިވެސް ޑި ބްރޭނާއަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ޑި ބްރޭނާ މިހާތަނަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު 23 މެޗުގައި ތިން ލަނޑު ޖަހައި، 15 ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފައެވެ.

ޑި ބްރޭނާއަށް އަނިޔާވިއިރު، މި ވަގުތު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެވަނައިގައި ސިޓީ އޮތީ ކުޅުނު 18 މެޗުން ލިބުނު 38 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި އެއްވަނައިގައި އޮތް ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް 19 މެޗުން ވަނީ 40 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. މި ފަހަކަށް އައިސް ސިޓީން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެފައިވާއިރު، އެ ޓީމުން ވަނީ އެއްވެސް މުބާރާތެއްގައި މެޗަކުން ބަލިނުވެ 16 މެޗު ހަމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް