raajjemv logo
ޒިދާން ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުން
ޒިދާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް
 
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކާ ކޮންޓެކްޓްވުމާ ގުޅިގެން މީގެ ކުރިން ޒިދާން ވަނީ އެކަހެރިވެފައި
 
ޒިދާން ޕޮޒިޓިވްވީ އަލަވޭސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗުގެ ކުރިން ހެދި ޓެސްޓުތަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,573
ކ. މާލެ |
23 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 09:41
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ޒިދާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެ ކުލަބުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އޭނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވޭސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗުގެ ކުރިން ހެދި ޓެސްޓުތަކުން ކަމަށެވެ. އެއާއެކު އަލަވޭސް މެޗުގައި އެ ޓީމަށް އިރުޝާދުދިނުމުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވާނީ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ޑޭވިޑް ބެޓޯނީ ކަމަށްވެސް ރެއާލުގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޒިދާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިއިރު، ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކާ ކޮންޓެކްޓްވުމާ ގުޅިގެން މީގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ އެކަހެރިވެފައެވެ. އެކަމަކު އެ ފަހަރު ކުރި ޓެސްޓުތަކުން އޭނާ ވަނީ ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް ވެފައެވެ.

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ރެއާލުން ކުޅޭ ބައެއް މެޗުތައް ޒިދާނަށް ގެއްލިގެންދާއިރު، އެ ޓީމުން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ދެ މެޗުންވެސް ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. އެގޮތުން ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕުގައި ތިންވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޓީމެއް ކަމަށްވާ އަލްކޮއްޔާނޯ އަތުން 2-1 ން ބަލިވެ މުބާރާތުން ރެއާލް ކެޓިއިރު، ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕުގެ ސެމީފައިނަލުގައި އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަތުން 2-1 ން ބަލިވެ އެ މުބާރާތުންވެސް ރެއާލް ވަނީ ކަޓާފައެވެ.

މި ފަހުން ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ރެއާލަށް އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވިފައި ނުވާއިރު، އެ ޓީމު އޮތީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ދެވަނައިގައި ކުޅުނު 18 މެޗުން ލިބުނު 37 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި އެއްވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ވަނީ 17 މެޗުން 44 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް