raajjemv logo
ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
އީގަލްސްއިން މާޒިޔާ ހިފަހައްޓައިފި
 
އީގަލްސް އޮތީ ތާވަލުގެ ފުލުން ދެވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓާއެކު
 
ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި މާޒިޔާ އޮތީ 15 ޕޮއިންޓާއެކު
 
މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 0-0 ން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,537
ކ. މާލެ |
23 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 00:03
މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު އެއްވަރުވީ 0-0 ން
އެފްއޭއެމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ފަހު މެޗުގައި ކުލަބު އީގަލްސްއިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން މޮޅުވިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓައިފިއެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މި މެޗަކީ އީގަލްސްގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އިސްތިއުފާ ދިން ފަހުން އެ ޓީމުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ހަމަހަމަ ކުޅުމެކެވެ. ދެ ޓީމަށްވެސް މި ހާފުގައި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް އުފެއްދިފައި ނުވާއިރު، އީގަލްސްއިން ވަނީ މާޒިޔާގެ ގޯލާ އަމާޒުކޮށް ދެ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމުގެ ބިދޭސީ ފޯވާޑް މުޙައްމަދު އޮސާމާ އާއި މިޑްފީލްޑަރު އޮސާމާ އަންބާރު ފޮނުވާލި ހަމަލާތައް މާޒިޔާގެ ގޯލްކީޕަރު ނިކޮލާ ވުޔަނަޗް ވަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު އީގަލްސްއަށް ވަނީ ލީޑު ނަގަން ޕެނަލްޓީއެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އޭރިއާ ތެރެއިން އީގަލްސްގެ ފޯވާޑް މުޙައްމަދު ނާއިމަށް މާޒިޔާގެ ޑިފެންޑަރު ސަމޫހް އަލީ (ސަމުއްޓެ) ފައުލް ކުރުމުން އީގަލްސްއަށް ޕެނަލްޓީއެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އެ ޓީމުގެ ހަސަން ރާއިފް އަޙްމަދު (ހަންނަ) ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ މާޒިޔާގެ ގޯލްކީޕަރު ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

އޭމި ހާފުގެ ކުރީކޮޅު އީގަލްސްއިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގެ 58 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ނާއިމް ވަނީ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. އެކަމަކު އެ ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން މާޒިޔާއިން އީގަލްސްގެ ހާފަށް ބާރު ބޮޑުކުރިއިރު، އެ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު) އާއި ފޯވާޑް އިބްރާހީމް މަހުދީ ހުސެއިން (ފޭދޫ އިއްބެ) އަށް ވަނީ ލީޑު ނަގަން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

އަދި މެޗުގެ 73 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭރިއާ ތެރެއިން ހަމްޕު ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލި ނަމަވެސް، ރޮނގުމަތިން އެ ބޯޅަ ސަލާމަތްކުރީ އީގަލްސްގެ ޑިފެންޑަރު ހިސާމް ސަލީމް (ކޮކީ) އެވެ. އަދި އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން މާޒިޔާގެ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ވަނީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

މެޗަށްފަހު އީގަލްސްގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަޙްމަދު ނިމާދު (ނިމާ) ބުނީ މެޗަށް ނުކުތީ މޮޅަަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަމަށާއި، އެކަމަކު ޕޮއިންޓެއް ލިބުމަކީވެސް މި ވަގުތަށް ބަލާއިރު ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ޕޮއިންޓް ލިބުނީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް ބަސް އަަހައިގެން އީގަލްސްގެ ރޫހުގައި ކުރި މަސައްކަތުން ކަމަށް ނިމާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާޒިޔާގެ ކޯޗު ރިސްޓޯ ވިޑަކޮވިޗް ބުނީ މިއީ އެންމެ އިންސާފުވެރި ނަތީޖާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތު މާޒިޔާއަށް ލިބި ބޭނުންނުކުރެވުނު ގޮތަށް އީގަލްސް އަތުންވެސް ފުރުސަތުތަކެއް ބޭކާރުވި ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗުގައި އޭނާ ބޭނުންވި ވަރުގެ ކުޅުމެއް މާޒިޔާގެ ފަރާތުން ނުފެނުނު ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު މާޒިޔާ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު ހަތް މެޗުން ލިބުނު 15 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ކުލަބު ވެލެންސިއާ އާއި ތިންވަނައިގައި އޮތް ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ހަތް މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 12 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ މާޒިޔާއާ އެއްވަރުކުރި އީގަލްސް އޮތީ ތާވަލުގެ ފުލުން ދެވަނައިގައި ހަތް މެޗުން ފަސް ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް