raajjemv logo
ފީވަށް ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުން
ފީވަށް ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމެނީ!
 
މި މަޝްރޫޢު މޮބިލައިޒްކުރެވިފައިވަނީ 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައި
 
މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ބަނދަރަށް އަލަށް އިތުރުކުރެވޭ ސަރަހައްދުގެ ޕޭވްމަންޓް މަސައްކަތްތައް
 
70 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި
އަމްނާ އިމާދު
2,070
ކ. މާލެ |
22 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 13:18
ށ.ފީވަށް ބަނދަރު، މި މަޝްރޫޢުއަށް 69.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި
އެމްޓީސީސީ

ށ. ފީވަށް ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްގައި މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.ން ބުނީ ފީވަށް ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 70 އިންސައްތަ ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ބަނދަރަށް އަލަށް އިތުރުކުރެވޭ ސަރަހައްދުގެ ޕޭވްމަންޓް މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 55،163 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި، 474 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި އެއްގަމު ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭ ކަމަށާއި 356 މީޓަރު ސަރަހައްދެއްގެ ބޭރު ތޮށިލުމާއި ރިވެޓްމަންޓްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.ން ބުންޏެވެ. އަދި 2،320 ސްކެއަރ މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހަދައި، ބަނދަރު ބައްތިއާއި ނެރު ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫޢުއަށް 69.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

މި މަޝްރޫޢު މޮބިލައިޒް ކުރެވިފައިވަނީ 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް