raajjemv logo
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
އެންމެ ފަހުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލީގު މެޗަކުން ލިވަޕޫލް ބަލިވެއްޖެ
 
މި މެޗުގެ ކުރިން ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލް ބަލިވީ 2017 ގައި
 
ބާންލީ އަތުން ލިވަޕޫލް ބަލިވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
3,250
ކ. މާލެ |
22 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 12:28
ލިވަޕޫލާއި ބާންލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ލިވަޕޫލް ބަލިވީ 1-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބާންލީ އަތުން ބަލިވެ، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މެޗަކުން ބަލިނުވެ ލިވަޕޫލުން ދަމަހައްޓަމުން އައި ސިލްސިލާއަށް ނިމުން އައިސްފިއެވެ.

މި މެޗުގެ ކުރިން ލީގު މެޗަކުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލް އެންމެ ފަހުން ބަލިވީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން ލިވަޕޫލުން ވަނީ އަމިއްލަ ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މެޗަކުން ބަލިނުވެ 68 މެޗު ހަމަކޮށްފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ލިވަޕޫލް ބަލިވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގައި ލިވަޕޫލަށް ލަނޑެއް ޖެހިފައި ނުވާއިރު، އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގައިވެސް ލިވަޕޫލަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މިއީ 1974 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ލިވަޕޫލުގެ ދަނޑުގައި ބާންލީ މޮޅުވި ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

ލިވަޕޫލުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗަށް ނުކުތީ ފޯވާޑް މުޙައްމަދު ސަލާހާއި، ރޮބާޓޯ ފިރްމީނޯގެ ބަދަލުގައި ޑިވޮކް އޮރީގީ އާއި އަލެކްސް އޮކްސްލޭޑް-ޗެމްބަލެއިން ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމަނައިގެންނެވެ. މި މެޗުގައި ލިވަޕޫލަށް ލަނޑެއް ޖަހަން އެންމެ ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބިފައިވަނީ އޮރީގީއަށެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ހުހަށް ހުރެ ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިއަށެވެ.

މި މެޗުގައި ލިވަޕޫލް ހުއްޓުވުމުގައި ބާންލީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، އެ ޓީމުން ލީޑު ނަގާފައިވަނީ މެޗު ނިމެން ހަތް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އޭޝްލީ ބާންސްއެވެ. މިއީ އޭރިއާ ތެރެއިން ބާންސްއަށް ލިވަޕޫލުގެ ގޯލްކީޕަރު އެލިސަން ބެކާ ކުރި ފައުލަކަށް ރެފުރީ ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ.

މި މެޗުން ބަލިވުމާއެކު ލީގުގެ ހަތަރުވަނައިގައި ލިވަޕޫލް އޮތީ ކުޅުނު 19 މެޗުން ލިބުނު 34 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެހެންކަމުން ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލާ ދެމެދު މިހާރު ހަ ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެއް އެބައޮތެވެ. ޔުނައިޓެޑް އެއްވަނައިގައި އޮތީ 19 މެޗުން 40 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. މީގެ އިތުރުން ލިވަޕޫލް ބަލިކުރި ބާންލީ އޮތީ ތާވަލުގެ 16 ވަނައިގައި 18 މެޗުން 19 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް