raajjemv logo
ސެރަމް އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ސެރަމް އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަަކަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ ތައުޒިޔާ
 
ކޮވިޝިލްޑް އަކީ އިންޑިއާގައި ބޭނުން ކުރަން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ދެ ވެކްސިންގެ ތެރެއިން އެއް ވެކްސިން
 
އެސްޓްރާޒެނެކާގެ ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން އުފެއްދުމަށް މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން ބުރޫއެއް ނާރާނެ
 
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ވާހަކަ އަޑުއެއްސެވީ ހިތާމައާއި އެކުގައި ކަމަށް
ޝާމާ ޝުއައިބް
4,917
22 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 05:13
ކ. މާލެ
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ސެރަމް އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ހިނގި އަލިފާނުގައި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަަކަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ވެކްސިން އުފައްދާ ސެރަމް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑިއާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފަސް މީހުން މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ވާހަކަ އަޑުއެއްސެވީ ހިތާމައާއި އެކުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މަރުވި ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ދަންނަވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބުނު އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

މި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ސެރަމް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑިއާގެ ސީއީއޯ އަދަރު ޕޫނަވާލާ ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެ އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދަމުން އަންނަ އެސްޓްރާޒެނެކާގެ ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން އުފެއްދުމަށް މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން ބުރޫއެއް ނާރާނެ ކަމަށެވެ.

އެސްޓްރާޒެނެކާގެ ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން ނުވަތަ ކޮވިޝިލްޑް އަކީ އިންޑިއާގައި ބޭނުން ކުރަން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ދެ ވެކްސިންގެ ތެރެއިން އެއް ވެކްސިނެވެ. އަދި އެ ދެ ވެކްސިން މީހުންގެ ގަޔަށް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އިންޑިއާއިން މިހާރު ފަށާފައިވާއިރު އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަަށް 300 މިލިއަން މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަކީ އެގައުމުގެ އަމާޒެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް