raajjemv logo
ކޮވިޑް-19
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ގެ އިތުރު 79 ކޭސް
 
މިހާރު ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ 1،017 މީހުންނަށް
 
ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 14،712 އަށް އަރައިފި
 
79 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ނެގި 3،428 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
2,799
20 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 22:42
ކ. މާލެ
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް އެއް ނަގަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖެއިން އިތުރު 79 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުގައިވާގޮތުން 79 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ނެގި 3،428 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 36 މީހުންނަކީ މާލެ ސަރަހައްދުން ފެނިފައިވާ ކޭސްތަކެވެ. އަދި 35 ކޭސް ފެނިފައި ވަނީ ރިސޯޓުތަކުންނެވެ. މީގެ އިތުރަށް އަތޮޅުތެރެއިން ފެނުނު ހަ ކޭސް އެއްވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މިއާއެކު ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 14،712 އަށް އަރާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން މިހާރު ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ 1،017 މީހުންނަށެވެ.

މިހާތަނަށް 13،639 މީހުން މި ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވާއިރު ރާއްޖެއިން މި ބަލީގައި މިހާތަނަށް 49 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް ރިޕޯޓުކުރާ ވަރު މަދުވެފައިވާތާ ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅުމަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަނެއްކާވެސް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވާން ފަށާފަ އެވެ. އެގޮތުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓުކުރާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 50 އިން މަތީގައި އުޅޭތާވެސް މިހާރު ވަނީ ހަފްތާއެއް ވެފައެވެ. މި ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި އާންމުކޮށް ގިނައިން ފެންނަނީ ރިސޯޓުތަކާއި މާލެ ސަރަހައްދުން ރިޕޯޓުކުރާ ކޭސްތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް